Ръководството на Левски публикува финансовия си отчет за календарната 2023 г. на клубния си сайт. "Сините" са отчели печалба от 2 215 000 лева, но въпреки това, регистрираният капитал на Дружеството (30 787 000 лева) надвишава нетните му активи, които са в размер на 1 535 000 лева.

Нарушено е и изискване от Търговския закон.

"Тези обстоятелства пораждат съществена несигурност относно способността на Дружеството да продължи да функционира като действащо предприятие“, се пише във финансовия отчет на "сините“.

От ръководството изразяват увереност, че клубът ще поддържа нормална дейност, чрез финансова подкрепа на основните акционери, в случай на необходимост.

Ето какво написаха от клуба:

"Уважаеми Левскари,

предоставяме на Вашето внимание Годишните финансови отчети за годината, приключваща на 31.12.2023 г., както и Доклад на независимия одитор "Желязков Одит 2004 ООД“, съгласно разпоредбата на чл. 47а от Наредбата за национално клубно лицензиране, изд. 2023 г.

Годишните финансови отчети за годината, приключваща на 31.12.2023 г. и Докладът на независимия одитор може да видите в прикачените документи."

Двата официални документа може да намерите ТУК