От елитния роден футболен клуб Хебър (Пазарджик) разкриха кой е в основата на това клубът "да оцелява вече пети месец в условията на прекратена общинска субсидия". 

Ето и пълният текст на съобщението:

"ФК Хебър изказва огромната си благодарност към общинския съветник и предприемач - Румен Димитров.

Той е една от основните причини клубът да оцелява вече пети месец в условията на прекратена общинска субсидия към Хебър. С изключителното финансово съдействие на г-н Димитров, Хебър успява да погасява задължения на старото ръководство от есента на 2023 г. по поети парични ангажименти към трети лица.

В същото време без да е юридически обвързан по какъвто и да е начин с Хебър, Румен Димитров помага и ежемесечно на клуба с финансови плащания за покриване на текущи разходи“, написаха от ръководството на Хебър.