Столичният общински съвет гласува със "ЗА" разсрочването на задълженията на Левски към Столична община днес на свое заседание. Дълговете на клуба са в размер на над 2 млн. лева и са свързани с Данък върху недвижимите имоти и такса смет.

Въпросните дългове са акумулирани в периода 1 януари 2016 година - 31 декември 2020 година, като общият размер е 2 079 638,97 лева, главницата е 1 369 519,58 лева, а лихвите са 728 119,39 лева.

Без изказвания общинските съветници преминаха към процедура на гласуване и приеха плана по разсроченото погасяване на дълга в рамките на 36 месеца с ежемесечно плащане на погасителна вноска на всяко последно число от съответния месец. Съветниците гласуваха с 48 гласа "За“, 0 "Против“ и 3 "Въздържал се“.

Това на практика означава, че Левски ще трябва да плаща по около 60 000 лева на общината всеки месец през следващите 3 години.