Общинският съвет в Пловдив не прие и при втория опит предложението на заместник-кмета Пламен Райчев да бъде сключен анекс към договора между общината и ПФК Ботев за ползването на стадион "Христо Ботев".

За въпросната точка от дневния ред отново нямаше никакви дебати и директно тя бе подложена на гласуване. 9 от общинските съветници гласуваха "за", четирима бяха "против", а 23 - "въздържали се". Така предложението не бе прието.

Припомняме, че гласуването на предишната сесия завърши с 15 гласа "за", 5 - "против" и 21 "въздържали се".

Предложението бе записано така: Сключване на анекс към Споразумение No 23 ДГ - 427/21.04.2023 г. за ползване на недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се в Пловдив, р-н "Източен", бул. "Източен" No 10, представляващ стадион "Христо Ботев", с вносител: Пламен Райчев - заместник – кмет на община Пловдив.

Основанието бе: Постъпило заявление от ПФК "Ботев“ АД с искане за сключване на анекс към вече подписаното споразумение. Мотивите на клуба са: "счетоводни пречки относно признаване на сторените разходи за инвестиции на територията на стадиона, които инвестиции се извършват от клуба“ и "и правилното им завеждане в амортизационните планове на ПФК "Ботев“ АД“.