Вицепрезидентът на Асоциацията на българските футболисти Мила Христова получи поредното международно признание. Тя бе избрана за член на една от най-важните комисии на УЕФА - Комисията за статута и трансферите на футболистите и за футболните агенти.

В тази комисия Христова ще представлява ФИФПРО (Световният съюз на футболистите).

Мила Христова е член на световния и на европейския борд на ФИФПРО, а също така е и първи вицепрезидент на ФИФПРО Европа.

"Тази престижна позиция в европейския футбол е преди всичко високо признание за работата на Асоциацията на българските футболисти, която е един уважаван член на ФИФПРО и има голям принос за добрия социален диалог в българския футбол“, сподели Мила Христова.