Ако до края на деня нямам възлагателно писмо от общината, изваждам техниката и спирам работата по стадион "Христо Ботев" в Пловдив. Това каза за "Фокус" строителят Илиян Филипов.

Той обясни, че дейностите, които до момента са му възложени от общината, са на стойност 36 029 000 лева. За тази сума той има възлагателно писмо. Но от тук нататък сумата за строителство надвишава тази сума с около 5 300 000 лева.

Решението тези пари да му бъдат отпуснати допълнително като индексация е на Общинския съвет. Той не би могъл да продължи работата съгласно договора при положение, че няма възлагателно писмо от общината за тази допълнителна сума.

От миналата година чака такова писмо, но то все още не идва. Днес отново е говорил с общината, но няма отговор все още.

"Ако получа това писмо, дейностите по строителството на стадиона трябва да приключат на 31 март, както е по договор", каза Илиян Филипов.

Но ако писмото не дойде до края на деня днес, той прекратява работа.