Клуб на привържениците на Ботев Пловдив направи важно съобщение за "жълто-черната" общност. То е свързано с довършване строителството на стадион "Христо Ботев".

"Фокус" публикува без редакторска намеса официалния текст на КПБП:

Уважаеми ботевисти,

Продължават усилията за качественото довършване на реконструкцията на стадион "Христо Ботев“.

През уикенда бяха проведени две работни срещи между представители на възложителя, строителя, клуба и фенове на клуба, на които бяха предприети действия по прилагане решенията на Общински съвет - Пловдив от 09.02.2023, уточнени бяха взаимоотношенията между участниците в строителството и публичните органи, които ще извършват мониторинг в хода на строителството, бяха конкретизирани действията по етап 1 с цел възможно най-бързо лицензиране на стадиона.

В близките дни се очаква сформирането и на двете комисии, които ще следят за качественото строителство и правилното разходване на обществените средства.

На последваща работна среща в Община Пловдив с оглед на желанието на ФК Ботев да използва възможно най-скоро спортното съоръжение бе решено етап I (Въвеждане в експлоатация съгласно изискванията за лиценз за Ефбет лига – стадион с четири изцяло покрити сектора) да се раздели на два подетапа - подетап I.I. – въвеждане в експлоатация съгласно изискванията за лиценз за Ефбет лига (сектор А изцяло покрит, а за Сектор В се предвижда цялата метална конструкция) и подетап I.II. – довършване на цялата покривна конструкция и покритието и.

Етап II остава непроменен - въвеждане в експлоатация на пълния проект и лицензиране за 4-та категория на УЕФА. Разделянето на два подетапа ще се случи след заповед по чл. 154 от ЗУТ на главния архитект на община Пловдив.

Уважаваме желанието на ФК Ботев да влезе възможно най-бързо на ст. "Христо Ботев“ и на изпълнителя да удовлетвори този стремеж, но това не може и не бива да става за сметка на качеството на извършваните СМР, поредното препроектиране или смяна на материалите, технологиите и тяхното остойностяване.

От сега нататък ще следим община Пловдив да не абдикира от задълженията си на възложител, а от изпълнителя очакваме до края на март да предостави и линеен график за изпълнението на подетап 1.2 и етап II на фона на наличието на пълния финансов ресурс.

Само Ботев!

Бъдете будни!