Ръководството на Левски обяви на официалния сайт на клуба, че втория етап от процедурата по увеличаване на капитала на дружеството е приключил на 11-и юни.

Ето какво написаха от Левски:

"Уважаеми левскари,

На 11.06.2023 г. завърши втори етап от процедурата по увеличаване на капитала на "Професионален футболен клуб Левски“ АД съгласно решение на Общото събрание на акционерите на Дружеството от 06.04.2023 г., вписано в ТРРЮЛНЦ на 21.04.2023 г.

В рамките на двата етапа на процедурата бяха записани и заплатени 117 123 броя обикновени поименни акции с право на глас от новата емисия акции с номинална стойност от 1 лв. и с обща емисионна стойност в размер на 585 615 лв.

"ПФК Левски“ желае да благодари на всички акционери, участвали в увеличението, както и на Бизнес Клуб Левски, който записа и заплати 43 110 броя акции с обща емисионна стойност от 215 550 лв.

В изпълнение на решение на Общото събрание на акционерите на Дружеството от 06.04.2023 г. процедурата по увеличение на капитала преминава в своя заключителен трети етап, в който увеличението ще бъде вписано в ТРРЮЛНЦ.

Набраната сума от 585 615 лв. ще послужи за погасяване на главницата от задълженията на "Професионален футболен клуб Левски“ АД към НАП".