СВЪРЗАНИ НОВИНИ

Правосъдието във втори сезон на служебния кабинет (ОБЗОР)

Правосъдието във втори сезон на служебния кабинет (ОБЗОР)

София. Министърът на правосъдието проф. Янаки Стоилов направи своеобразен отчет на свършеното през първия мандат на служебното правителство и начерта задачите през следващите месеци. Министърът представи дейността в три направления: подобряване на обслужването на гражданите и фирмите, преодоляване на лоши практики, подобряване на взаимодействието със съдебната власт и взискателността...

21 Септември 2021 | 20:48 | Агенция "Фокус"

Министър Янаки Стоилов: Предприехме действия за подобряване на стопанисването на държавното имущество

Министър Янаки Стоилов: Предприехме действия за подобряване на стопанисването на държавното имущество

София. Предприехме действия за подобряване на стопанисването на държавното имущество. Това каза министърът на правосъдието в служебното правителство проф. Янаки Стоилов по време на пресконференция в Министерство на правосъдието, предаде репортер на Агенция "Фокус". "По второто направление преодоляване на лоши практики предприехме действия за подобряване на стопанисването на държавното имущество. Имаме напълно актуализиран списък на имотите на Министерството и на държавното предприятие Фонд "Затворно дело" със специално внимание към отдадените под наем имоти и в тези, които се осъществява съвместна дейност. Предприети са редица действия за изземване на имоти, които се държат без правно основание, какъвто е случаят във Варна с имотите на няколко площадки в кореспонденция с областния управител, защото там около 4 години, освен да бъдат правени работни групи, няма краен резултат. Тези имоти са използвани без правно основание от наематели и преотдавани без да постъпват никакви средства в министерството. Тези наши усилия ще продължат надявам се до успешен край. Тяхното стопанисване изцяло да премине в Министерството в най-близко време", каза още проф. Янаки Стоилов. "Работим за повишаване на капацитета и специализацията в дейността на държавното предприятие. Ако парламентът беше стигнал до приемането на предложените от нас промени, резултатите щяха да са още по-големи. По този начин ние смятаме да намалим разходите за обществени поръчки за снабдяване главно с хранителни продукти и някои други стоки в местата за лишаване от свобода, да се подобри качеството на изхранването. При подобряване на управлението на предприятието може да се повиши както неговата дейност, така и да се постигне една по-добра специализация от гледна точка на разнообразието на дейностите", заяви още той. "Тече проверка на сключени граждански договори, включително от второстепенните разпоредители с бюджетни средства за дейности, които поначало би следвало да извършват от служителите, а не от адвокатски кантори и други лица. Например сключени са договори за процесуално представителство по дела, които не са довели до успешен изход за България", заяви още министърът. По думите му подобни практики трябва да бъдат премахнати. Според него е важен контролът върху разходите на Главна дирекция за изпълнение на наказанията както по отношение на персонала, така и по отношение на обществените поръчки. Деница КИТАНОВА

21 Септември 2021 | 11:21 | Агенция "Фокус"

Министър Янаки Стоилов: Вписването на сделките в имотния регистър вече става без забавяне

Министър Янаки Стоилов: Вписването на сделките в имотния регистър вече става без забавяне

София. Вписването на сделките в имотния регистър вече става без забавяне. Това каза министърът на правосъдието в служебното правителство проф. Янаки Стоилов по време на пресконференция в Министерство на правосъдието, предаде репортер на Агенция "Фокус". "Във връзка със започване на втория сезон на нашето управление - да ви представя дейстивята, които продължаваме и тези, които ще бъдат започнати във второто издание на служебното правителство. Бих обобщил работата на Министерство като служба на гражданите и укрепване на държавността. Няколко са приоритетите, те не са нови. Подобряване на обслужването на гражданите и фирмите, преодоляване на лоши практики, подобряване на взаимодействието със съдебната власт и взискателността към нейната работа. Във всяко едно от тези направления отбелязвам част от действията. По отношение на Агенцията по вписванията - вписването на сделките в имотния регистър вече става без забавяне, т.е. в следващите един, най-много два, което рязко намалява възможностите за имотни измами. Ускорено се преодолява изоставането в публикуването на финансовите отчети на търговските дружества за изминалите години и ритмично продължава работата по свързване на българския Търговски регистър с Европейската система", заяви министърът. Той заяви, че се работи по изграждане и преминаване на Регистъра на особените залози към Търговския регистър. "Докрая на годината трябва да са готови нормативните промени, устройствените правила и тарифата за осъществяване на тази дейност. Създаване на регистър по несъстоятелността, което съгласно графика трябва да бъде факт към края на януари 2022 г., като се обедини информацията, която сега се съдържа в Министерство на правосъдието и Агенцията по вписванията", заяви още проф. Стоилов. По думите му другото направление в този сектор е ускоряване на процедурата по придобиване на българско гражданство. "За около три месеца по време на служебното правителство са обслужени 7600 лица, които са получили своите удостоверения за придобито българско гражданство в сравнение с около 5 500 за цялата 2020 г. Това само по себе си е красноречиво за темповете на нарастване на извършваната дейност, съответно съкращаване на времето, за да могат лицата да осъществяват придобити права. Повишава се достоверността при установяване на български произход, премахнати са посредниците. Стремим се към подобряване на взаимодействието с Държавната агенция за българите в чужбина", каза още проф. Янаки Стоилов. Той отбеляза, че друг важен въпрос е ритмичност на провеждането на изпити и конкурси за придобиване на юридическа правоспособност. "Проведохме един такъв изпит. Заради пандемията дълго време не беше организиран този изпит. Сега предстои и провеждането на втори такъв и в края на годината още един изпит", допълни министърът. Той поясни, че Министерство на правосъдието ще подготви промени в Наредбата за юридическото образование, тъй като в нея трябва да се решат няколко въпроса, измежду които да е ясен приемът на студенти в правните факултети. Деница КИТАНОВА

21 Септември 2021 | 11:13 | Агенция "Фокус"