Общински съвет – Благоевград не прие предложението на групата от дванадесет общински съветника, които поискаха свикване на референдум на 9 юни, относно намерението на Община Благоевград за поемането на дългосрочен дълг от 14.5 млн. лв., предаде репортер на "Фокус“.

"Група общински съветници внесохме искане за включване като извънредна точка в днешното заседание на Общински съвет – Благоевград, за вземане на решение за свикване на референдум, който да се проведе на 9 юни, тъй като считаме, че ако днес успеем да вземем такова решение, то ще спазим всички срокове от гледна точка на закона, за да може той да се проведе в деня на изборите 2 в 1. Считаме, че един такъв въпрос е от изключителна важност за целия град и гражданите са готови да участват и да изразят мнението си в това дали да бъдат вземани подобни задължения или не“, каза общинският съветник Димитър Урдев, който е един от вносителите на предложението.

Председателят на Общинския съвет Радослав Тасков коментира, че е притеснително, че се твърди, че има неотложност за провеждане на референдум, но релно няма внесено предложение до местния парламент за поемане на дълг.

"Предложението, което е направено за референдум, общо взето вносителите са се постарали да е максимално добре направено. Има някои пропуски, но това са дребни неща. Законът за референдумите е специфичен закон и в него има правила и норми, които няма как да избегнем и няма как да ги неглижираме, ако Общински съвет има волята да проведе такъв референдум. На първо място трябва да кажа, че в тази зала, смятам, че няма човек, който да е против това да чуе гласа на хората. Всеки един от нас ежедневно се среща с много хора, говорим по тези въпроси, хората изказват техните опасения. Наистина е добре да чуем гласа на хората, само че когато става дума за референдуми, законът е предвидил определени правила“, каза още той и маркира част от нещата, които според него са притеснителни по отношение на искането за референдум.

Председателят Тасков обърна внимание и на това, че сумата, която е залегнала в предложението, а именно че гражданското допитване би струвало 20 хил. лв. е нереална и несъответствга на средствата, които са необходими за провеждането на референдум.

"Най-важното е, че това предложение принципно не е приложимо към Закона за референдумите по две причини. Във вашето предложение е описано и много хубаво са написани кои въпроси могат и подлежат на местен референдум. Припомням само, че не могат да подлежат на референдум въпроси, които касаят общинския бюджет и данъците. Това предложение за поемане на дълг фигурира като рамка и ние сме дали съгласие, когато сме приели бюджет 2024 година. Второ – част от това хипотетично предложение визира обекти, които са залегнали в инвестиционната програма на Община Благоевград. Тоест, това бъдещо предложение, което може би ще влезе в деловодството на Общински съвет, касае бюджета на общината“, добави Тасков и отбеляза, че при това положение, ако се приеме от местния парламент, да се проведе референдум, то най-вероятно решението ще бъде върнато от Областния управител на Благоевград като незаконосъобразно.

Общинският съветник Антоанета Богданова също направи коментар по темата, като заяви, че гласът на хората е важен, но и за нея посочената дата 9 юни е притеснителна.

"Съгласно закона за допитванията на гражданите референдумите се организират от ОИК, а изборите – от РИК. РИК не е компетентна да приема документите от референдума, но ОИК е с 4-годишен мандат и повечето от членовете ѝ сега са членове на РИК. Това трябва да обуславя нова дата с нова сума. Миналата година е имало три референдума, произведени в страната, като ЦИК определя възнагражденията на ОИК, които са 200 лв. за член. В Община Благоевград традиционно се образуват 140 секции за избори. Дори и да не е в пълния състав всяка една комисия на СИК, то това прави близо 200 000 лв. за възнагражденията на не по-малко 6 члена. Трябва да се проведе кампания, избирателни списъци и протоколи. Това ще оскъпи референдума. Дори и да се платят парите и не се събере необходимия брой гласоподаватели, парите ще идат напразно“, каза още тя.

Богданова отбеляза, че е била в състава на РИК около 7-8 години и избирателната активност в е около 30%.

"Това ме кара да мисля, че няма да има по-висока активност. Но дори и да има 50% гласували, то опираме до това какво правим с проектите, които трябва да се финансират. Предложението за дълга не е внесено още, но на общественото обсъждане нямаше присъствие на граждани. Ако решим да не произвеждаме референдум и да отхвърлим дълга, то трябва да отговорим откъде ще се финансират тези проекти“, коментира още тя.

По време на дебатите стана ясно, че е проведен разговор с председателя на Районната избирателна комисия (РИК) адвокат Мартин Бусаров, който е заявил, че няма как РИК да поеме задълженията на ОИК, тъй като двата избора са несъвместими.

Гласуването за провеждането на референдум определи: 14 са "за“, 16 "против“ и 5-има въздържали се, с което то не бе прието.