Парламентът прие на първо четене законопроект за ратифициране на международен договор (LOA) BU-D-SAB "Самолети F-16 Block 70 и свързана с тях поддръжка", предаде репортер на "Фокус"

Договорът отразява минимални промени в сделката за първите F-16 Block 70, които страната ни очаква да получи през 2025 година. Той увеличава стойността на първоначалния договор от 2019 година, но не изисква допълнителни вноски към вече заплатената авансова сума. 

С договора се предвижда да се коригират сроковете за съответните компоненти и/или продукти потвърждаване на свързани с тях пояснителни бележки, възникнали в резултат на възложени договори от ВВС на САЩ на съответни доставчици. Освен това се намаляват различни линии по договора с цел осигуряване на адекватно финансиране на дейностите, както и за пренасочване към новосъздадени линии, както и промени в доставчиците на отбранителните продукти и услуги.

Част от линиите за финансиране по първоначалния договор се прекратяват, а единадесет нови се откриват, финансирани за сметка на вече заложените средства или чрез пренасочваните на такива. 

Договорът е бил подписан от министър Тодор Тагарев на 31 януари 2024 година в  Охайо, САЩ. Той е съдържа "контролирана некласифицирана информация" и поради тази причина няма да бъде обнародван в "Държавен вестник".