Общинските съветници дадоха съгласие да бъде учредено възмездно безсрочно право на строеж за изграждането на паркинг и медицински център със Спешно приемно отделение към болница "Пулс“ в Благоевград.

Предложението е на кмета на Благоевград Методи Байкушев и е на база постъпило искане от "Медикус 98 – Медицински център“, представлявано от Чавдар Андонов.

Бъдещият паркинг ще се състои от два самостоятелни обекта, на две последователни подземни нива, с общо 98 паркоместа, и едно наземно ниво с 36 паркоместа.

С изграждане на съоръжението ще бъде разрешен дългогодишен проблем с паркирането на МПС от граждани, посещаващи болничните заведения в района.

Предвидено е подобряване на инфраструктурата, което ще позволи по-лесно придвижване на специализираните автомобили до Спешното отделение на болницата. Районът ще бъде модернизиран, ще се повиши качеството и обхвата на медицинското обслужване в област Благоевград.

След построяването на сградата, което ще бъде за сметка на "Медикус 98 – Медицински център“ ЕООД, Община Благоевград ще придобие правото на собственост върху подземен паркинг с около 50 паркоместа.

Към момента имотът не е в добро състояние. На място няма асфалт, което е сериозна предпоставка за запрашване, налични са множество неравности, създаващи опасност за здравето и имуществото на гражданите.