За първи път летище "Пловдив" ще бъде свързано със съществуващата железопътна мрежа в страната.

Аеропортът има уверение, че докато трае проектирането и изграждането на новото трасе, ДП НКЖИ ще се заеме в най-кратки срокове с рехабилитация на съществуващата жп спирка Маврудово, която се намира на три километра от терминалната сграда на летището.

По този начин пътниците ще могат да стигат от град Пловдив до жп спирка Маврудово, а от там на определен интервал от време летището ще организира шатъли, които да ги превозят до терминала.

По този начин ръководството на летище "Пловдив" ЕАД и ДП НКЖИ се опитват да отговорят още веднъж на обществения интерес за транспорт от и до Летище Пловдив.