СВЪРЗАНИ НОВИНИ

Надя Клисурска, БСП: Наш дълг е бързо да приемем ефективно социално законодателство

Надя Клисурска, БСП: Наш дълг е бързо да приемем ефективно социално законодателство

София. 47 български общини в момента не предлагат нито една социална услуга. За съжаление, стандартите, които в момента действат, са изключително ниски и те не могат да отговорят на потребността на нуждаещите се хора, а обема на предлагания брой социални услуги не е в състояние да покрие съществуващите нужди. Какво правят ГЕРБ - отлагат с още година и половина тези проблеми и по ни...

17 Юли 2020 | 14:28 | Агенция "Фокус"

Светлана Ангелова, ГЕРБ: Предлаганите промени в Закона за социалните услуги целят да се избегне блокиране на системите до изработването на подзаконовата нормативна уредба

Светлана Ангелова, ГЕРБ: Предлаганите промени в Закона за социалните услуги целят да се избегне блокиране на системите до изработването на подзаконовата нормативна уредба

София. Предлаганите промени в Закона за социалните услуги целят да се избегне блокиране на системите до изработването на подзаконовата нормативна уредба. Това каза народният представител от ПГ на ГЕРБ и зам.-председател на Социална комисия Светлана Ангелова по време на дебата по промените в Закона за социалните услуги, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Законът за социалните услуги влезе в сила от 1 юли тази година. Съгласно параграф. 43 на преходните и заключителни разпоредби от закона, част от подзаконовата нормативна уредба следва да бъде изработена и да влезе в сила в тримесечен срок от влизане в сила на закона. За да се избегне блокиране на системата в този тримесечен срок е необходимо да се направят някои промени в Закона за социалните услуги по отношение на сроковете. Затова внасяме и ние този законопроекта с цел да не се допусне празнота в законодателството“, каза още Ангелова. Тя запозна народните представители с основните промени. „До приемането на правилника за прилагане на закона за социалните услуги, насочването на всички лица за ползване на социални услуги, които се финансират от държавния бюджет, ще се извършва само от дирекциите „Социално подпомогане“. Индивидуалният план за подкрепа на лицата ще се изготвя по досегашният ред. На следващо място започналите и неприключили до влизането в сила на Закона за социалните услуги производства за създаване, прекратяване, промяна на броя на потребителите, и мястото на предоставяне на социални услуги, ще се довършват по досегашният ред до приемането на правилника за прилагане на Закона за социалните услуги при заявяване на искане за предварително одобрение за създаване, промяна броя на потребителите и на мястото на предоставяне на социалните услуги, финансирани от държавния бюджет кметовете на общини ще предоставят информация и документи, изисквани по досегашният ред. На следващо място до приемането на устройствен правилник на Агенцията за качеството на социалните услуги държавната агенция за закрила на детето, Инспекторатът към Агенцията за социално подпомагане ще извършват контролна дейност на предоставянето на социални услуги по досегашния ред. Започналите до влизане в сила на закона за социалните услуги процедури по лицензиране на част от доставчици на социални услуги, финансирани от държавния бюджет и вписването им в регистъра на Агенцията за социално подпомагане също ще се извършва по досегашния ред. Започналите до влизане в сила на Закона за социални услуги общински конкурси за възлагане на управлението на социални услуги, които са делегирани от държавата дейности на частни доставчици, също ще се извършват по досегашния ред“, заяви още Ангелова. Тя поясни, че част от промените в Закона за социалните услуги са свързани с отлагането на влизане в сила на Закона за социалните услуги, при което не е отложено действието на други срокове. Депутатът от ГЕРБ поясни, че това е свързано със срока за приемането на националната карта за социалните услуги. Деница КИТАНОВА

17 Юли 2020 | 09:59 | Агенция "Фокус"

Корнелия Нинова, БСП: Конституционният съд се произнесе по нашето искане за обявяване на противоконституционност на текстове от толкова спорния Закон за социалните услуги

Корнелия Нинова, БСП: Конституционният съд се произнесе по нашето искане за обявяване на противоконституционност на текстове от толкова спорния Закон за социалните услуги

София. Много съм щастлива да споделя с вас, че Конституционният съд се произнесе по нашето искане за обявяване на противоконституционност на текстове от толкова спорния Закон за социалните услуги. Това написа лидерът на БСП Корнелия Нинова във "Фейсбук". "Не всичко, което искахме успяхме да постигнем, но е факт - противоконституционност има. Малка победа, но победа - за вас", написа още тя.

14 Юли 2020 | 21:44 | Агенция "Фокус"

Конституционният съд  обяви за противоконституционни части от Закона за социалните услуги

Конституционният съд обяви за противоконституционни части от Закона за социалните услуги

София. На 14 юли 2020 г., Конституционният съд се произнесе с решение по конституционно дело № 3/2020 г., с което единодушно обяви за противоконституционни чл. 81, ал. 1, чл. 87 и чл. 116, ал. 1, т. 3 и 7 от Закона за социалните услуги /обн., ДВ, бр. 24/22.03.2019 г. в сила от 01.07.2020 г./, които дават широки права на доставчиците да посещават и да получават лична информация за обслужваните лица и ограничават правата на родителите в случаите на ползване на социални услуги от непълнолетни лица. Това съобщиха от пресцентъра на Конституционния съд на Република България. В останалата си част искането е отхвърлено като неоснователно.

14 Юли 2020 | 16:06 | Агенция "Фокус"