СВЪРЗАНИ НОВИНИ

Проведе се конференцията „Зеленият преход – решения и предизвикателства за България“ (ОБЗОР)

Проведе се конференцията „Зеленият преход – решения и предизвикателства за България“ (ОБЗОР)

София. Проведе се конференцията „Зеленият преход – решения и предизвикателства за България“ . В нея участие взе министър-председателят Стефан Янев, който в рамките на събитието проведе и среща със заместник-председателя на Европейската комисия Франс Тимерманс. Във фокуса на дискусиите на бяха възможностите за България в контекста на климатичните промени, както и темите, свързани с...

15 Октомври 2021 | 20:57 | Агенция "Фокус"

Премиерът Стефан Янев: Необходимо е да се мисли как националните държави да имат по-голяма гъвкавост и самостоятелност в процеса на вземане на решения при управлението на кризи

Премиерът Стефан Янев: Необходимо е да се мисли как националните държави да имат по-голяма гъвкавост и самостоятелност в процеса на вземане на решения при управлението на кризи

София. Необходимо е да се мисли как националните държави да имат по-голяма гъвкавост и самостоятелност в процеса на вземане на решения при управлението на кризи. Това каза служебният министър-председател Стефан Янев по време на конференцията „Зеленият преход – решения и предизвикателства за България“, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Пандемичната ситуация, свързана с разпространението на COVID, както и сериозните предизвикателства, пред които сме изправени заради шоково растящите цени на електрическата енергия, са въпроси, които изискват особено внимание и задълбочен дебат на национално и наднационално ниво. Трудностите по пътя за справянето с тези проблеми индикират за фундаментални дефицит в действия институционален инструментариум, с който разполагат както държавите-членки, така и ЕС като субект. Не можем да си затваряме очите пред тези реалност, защото на риск са изложени стабилността на нашите икономически и социални системи, на риск е изложена националната сигурност и бъдещето на нашит нации. Заплашена е не само „Зелената сделка“ по отношение на възможностите на нейното изпълнение, но и перспективата за пълноценно и пълноценно развитие на ЕС като Съюз, гарантиращ справедливост, стабилност, устойчивост и благоденствие на своите граждани“, каза още той. „Необходимо е да се мисли как националните държави да имат по-голяма гъвкавост и самостоятелност в процеса на вземане на решения при управлението на кризи, които подкопават устоите на техните социални и икономически системи. Време е за такъв дебат, защото виждаме, че на национално ниво понякога не може да се реагира достатъчно бързо, така че да бъдат защитени европейските граждани“, посочи Стефан Янев. Според него инициатива свързана със „зеления преход“ може да постигне своите амбициозни цели, ако бъде прецизно изпълнена.

15 Октомври 2021 | 10:39 | Агенция "Фокус"

Премиерът Стефан Янев: Планът за възстановяване и устойчивост днес ще бъде официално внесен за разглеждане в ЕК, заложените в него средства са около 13 милиарда лв.

Премиерът Стефан Янев: Планът за възстановяване и устойчивост днес ще бъде официално внесен за разглеждане в ЕК, заложените в него средства са около 13 милиарда лв.

София. Планът за възстановяване и устойчивост днес ще бъде официално внесен за разглеждане в ЕК, заложените в него средства са около 13 милиарда лв. Това каза служебният министър-председател Стефан Янев по време на конференцията „Зеленият преход – решения и предизвикателства за България“, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „България трябва да е активна по отношение на всички актуални процеси, които касаят иновациите и инвестициите в нови технологии и в трансформирането на икономиката в контекста на реалностите и изискванията на 21 век. В същото време ние трябва да направим необходимото, за да защитим своите основни предприятия и работещите в регионите, да гарантираме своята икономическа и социална стабилност. Първата реална крачка по пътя на „зеления преход“ е подготовката на Плана за възстановяване и устойчивост. Планът полага основите на подготовката на зелена и цифрова трансформация на икономиката в контекста на амбициозните цели на зелената сделка“, каза още той. Стефан Янев посочи, че Планът съдържа 59 инвестиционни проекта и 46 реформи, които са разпределени в четири основни стълба. „Изключително съм удовлетворен, че Планът за възстановяване и устойчивост на България вече е финализиран, приет е от Министерски съвет и днес ще бъде официално внесен за разглеждане в ЕК. Нашият План не сам отговаря на визията и приоритетите на ЕС, но и почива на изцяло нова философия за развитие на българската икономика. Основните промени в него обхващат приоритизирането на декарбонизацията на икономиката, засилена подкрепа за бизнеса при въвеждането на финансови инструменти и частично заместване на предвидената по-рано безвъзмездна финансова подкрепа, инвестиционен фокус в социалната сфера, образование, здравеопазване, социална подкрепа. Това чрез инвестиции и човешки капитал ще повиши потенциала на икономиката. Заложените средства в Плана са на стойност около 13 милиарда лева, като в него се съдържат 59 инвестиционни проекта и 46 реформи. Те са разпределени в четири основни стълба за развитие на страната ни – „Иновативна България с фокус върху конкурентоспособността на икономиката и интелигентен растеж“, „Зелена България в фокус върху управлението на природните ресурси“, „Свързана България с акцент върху развитието на регионите в страната“ и „Справедлива България с фокус върху включвания и устойчив растеж“, добави премиерът Янев. „Планът за възстановяване и устойчивост ще предостави и необходимия импулс на българската икономика индустрия и бизнес за тяхното развитие и осъвременяване в духа на тенденциите на 21 век. Чрез заложените в Плана проекти целим да постигнем по-висока производителна икономика, която създава продукти с висока добавена стойност. С това се стремим да гарантираме перспективата за устойчивост и възходящо развитие на българската икономка в следващите години. Добре разбираме отговорността, която поемаме. Правим го с ясното съзнание, че има приоритети, които не търпят отлагане“, обясни той.

15 Октомври 2021 | 10:27 | Агенция "Фокус"

Премиерът Стефан Янев: Зеленият преход може да бъде успешен, само ако е плавен и справедлив, съобразен с икономическите и социални специфики на всяка отделна държава

Премиерът Стефан Янев: Зеленият преход може да бъде успешен, само ако е плавен и справедлив, съобразен с икономическите и социални специфики на всяка отделна държава

София. Трябва да сме наясно, че преходът може да бъде успешен, само ако е плавен и справедлив, съобразен с икономическите и социални специфики на всяка отделна държава и че ще бъде споделен като приоритет към, гражданите. Това каза служебният министър-председател Стефан Янев по време на конференцията „Зеленият преход – решения и предизвикателства за България“, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Прекалено бързите и резки интервенции, особено ако липсва обществен консенсус, са обречени на провал. Трябва да има конкретна гаранция, че отделно региони няма да бъдат изоставени, че ще бъдат осигурени нови работни места с достойно заплащане. Акцентът трябва да бъде насочен към регионалното развитие и намаляването на регионалните дисбаланс. Политиката за декарбоназицята на икономиката, дигитализацията и свързаността. Това изисква да се даде възможност за насърчаване на малки и средни предприятия, за създаване на нови предприятия, ефективна научно-изследователска дейност, повишаване на квалификацията на работещите, насърчаване бизнеса да инвестира в „ноу хау“ и др.“, каза още той. Според него преходът към декарбонизация поставя редица предизвикателства към българската индустрия „Страната ни е сред тези, които са най-засегнати от прехода към климатична неутралност поради зависимостта си от изкопаеми горива, въглеродно интензивни процеси в сектора на енергетиката и особено на националната икономика. Преходът към декарбонизация поставя редица предизвикателства към българската индустрия - риск от конкурентоспособността на българските предприятия поради значителните разходи за нови инвестиции, повишаван цените не енергийните ресурси, изместване производството в други държави, повишаване вноса на суровини от срани, които са извън ЕС. Както бизнесът, така и общините, се нуждаят от помощ, за да се адаптират към зеения преход за да предотвратят спад или неблагоприятни социално-икономически последствия на регионално ниво“, посочи премиерът Янев. Той подчерта, че България полага значителни усилия за постигане на климатична неутралност на ЕС към 2050 година. „Предизвикателствата пред българската икономика са многоаспектни – демографска криза, климатични промени, увеличаване на цените на електроенергия не само в България, но и цял Европа, дигитализация, непрекъснато увеличаващите се цели за климатична неутралност все по-малки срокове за справяне с тях. България полага значителни усилия за постигане на климатична неутралност на ЕС към 2050 година. За подпомагане на „зеления преход“ българското правителство разглежда с необходимото внимание планираните, но стратегически действия за спарване с предизвикателствата, свързани с промените в климата, чрез акцент върху повишаване на енергията ефективност и все по-високо използване на енергията от възобновяеми източници“, посочи той.

15 Октомври 2021 | 10:06 | Агенция "Фокус"

Премиерът Стефан Янев: Когато говорим за „Зелената сделка“, не трябва да се фокусираме само върху това какво затваряме, а върху това какво отваряме и градим

Премиерът Стефан Янев: Когато говорим за „Зелената сделка“, не трябва да се фокусираме само върху това какво затваряме, а върху това какво отваряме и градим

София. Когато говорим за „Зелената сделка“, не трябва да се фокусираме единствено върху това какво затваряме, а върху това какво отваряме и градим, дали сме в състояние да градим бъдещето. Това каза служебният министър-председател Стефан Янев по време на конференцията „Зеленият преход – решения и предизвикателства за България“, предаде репортер на Агенция „Фокус“. Според Янев обществото ни има нужда от допълнителен дебат, от осведоменост. Той посочи, че дебатът за зеления преход, за проблемите, предизвикателствата и пътищата за неговото осъществяване, е важна и актуална тема. „Това е важна и актуална тема – особено в контекста на комплицираната ситуация, в която се намираме с оглед на пандемията от коронавирус, трудностите пред нашите икономики и социални системи и предвид специфичната геополитическа динамика. Надявам се заедно в диалог и с конструктивизъм да се справим успешно с предизвикателствата, които стоят пред нас. Приветствам зелената идея и усилията да съхраним околната среда, природата ни и природните ни дадености. Респективно добре осъзнавам необходимостта и от адекватно адресиране на всички онези проблеми, свързани със замърсяването и климатичните проблеми. Споделям разбирането, че инвестицията в зелени технологии е инвестиция в бъдещето, в нашата обща перспектива за устойчиво развитие и просперитет, инвестиция нашия цивилизационен модел и необходимостта от неговото надграждане, инвестиция в благополучието на нашите народи“, каза още Стефан Янев. „В своята концепция за зеления преход Европа си поставя много високи цели. Европейската „Зелена сделка“ – като един от водещите приоритети на Европейската комисия, се опитва да превърне Европа в първия климатично неутрален континент. В този процес ЕК се стреми да постигне допълнителни намаления на емисиите на парникови газови към 2030 година, с което да подпомогнем темповете и действията в прехода за неутралитет към 2050 година, както и с оглед да се гарантира лидерската роля на ЕС за справяне с глобални предизвикателства по устойчив начин. Това е много високо ниво на амбиция, което надхвърля нашите възможности и капаците от гледна точка на днешния ден“, посочи премиерът Янев.

15 Октомври 2021 | 09:43 | Агенция "Фокус"

Премиерът Стефан Янев ще участва в конференцията „Зеленият преход – решения и предизвикателства за България“

Премиерът Стефан Янев ще участва в конференцията „Зеленият преход – решения и предизвикателства за България“

София. Министър-председателят Стефан Янев ще участва в конференцията „Зеленият преход – решения и предизвикателства за България“, която ще се състои от 9.00 ч. в „Интер Експо център“ в София. Това съобщиха от правителствената информационна служба. В рамките на събитието премиерът Янев ще проведе и среща със заместник-председателя на Европейската комисия Франс Тимерманс. Във фокуса на дискусиите на предстоящата конференция ще бъдат възможностите за България в контекста на климатичните промени, както и темите, свързани с интелигентната индустрия, енергетика и климат, кръговата икономика, иновациите в земеделието и биотехнологиите. В конференцията ще участват също вицепремиерът по управление на европейските средства Атанас Пеканов, министърът на финансите Валери Белчев, министърът на енергетиката Андрей Живков, министърът на икономиката Даниела Везиева и министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Христо Алексиев.

15 Октомври 2021 | 07:19 | Агенция "Фокус"