НАЙ-ЧЕТЕНИТЕ НОВИНИ ДО 13:21


СВЪРЗАНИ НОВИНИ

Бургас: Срокът за проверката в ДГ „Брезичка“ е удължен с два месеца

Бургас: Срокът за проверката в ДГ „Брезичка“ е удължен с два месеца

26 Април 2018 | 12:38 | Агенция "Фокус"
Бургас. Срокът за извършване на проверката в ДГ „Брезичка“ е удължен с два месеца. Това каза по време на годишното отчетно събрание на Апелативна прокуратура-Бургас административният ръководител на институцията Любомир Петров, предаде репортер на Радио „Фокус“-Бургас. Причина за това са трудности и установяване на родители и персонал, които да бъдат разпитани. „Това е единствената причина. Трябва да бъдат разпитани много хора и трябва да се прецизира какви действия спрямо кои деца са причинени и от кого“, каза още Петров.
„Фокус“ припомня, че в началото на февруари бе разпространен видеоклип, заснет със скрита камера в група „Мики Маус“ в детското заведение, на което се вижда как учителките Милена Иванова и Светла Петрова обиждат и удрят децата. Още същия ден и двете подадоха оставките си, бе заведено досъдебно производство. Бяха извършени проверки от Община Бургас и Държавна агенция „Закрила на детето“.
Мария РУСЕВА

Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Бургас: Установени са пропуски и нарушения относно гарантирането на правата на децата в ДГ „Брезичка“

Бургас: Установени са пропуски и нарушения относно гарантирането на правата на децата в ДГ „Брезичка“

20 Февруари 2018 | 13:05 | Агенция "Фокус"
Бургас. Пропуски и нарушения, свързани с гарантирането на правата на децата, са установени при проверката в Детска градина (ДГ) „Брезичка”, съобщиха за Радио „Фокус“-Бургас от Държавната агенция за закрила на детето. Няма разписан ред за регистриране и разглеждане на жалби, сигнали и оплаквания от родители, персонал и външни лица. В детското заведение няма информация за системно извършвана контролна дейност от директора. В длъжностните характеристики на учител, старши учител и помощник-възпитател няма заложени изисквания за познаване и спазване на Етичния кодекс на работещите с деца и на нормативни документи в областта на закрилата на детето от националното и международното законодателство, както и познания за детското развитие.
На 5 и 6 февруари 2018 г. е извършена проверка в ДГ „Брезичка” в Бургас относно спазване правото на детето на закрила, регламентирано в чл. 10, ал. 1 и чл. 11, ал. 2 от Закона за закрила на детето (ЗЗДет.). Повод за извършване на проверката е разпространен чрез социалните мрежи видеоматериал, съдържащ данни за насилие, упражнено над деца в детската градина. Установено е, че в детското заведение няма регистрирана жалба или сигнал от родители на деца от група „Мики Маус“ за агресивно поведение, осъществявано физическо и психическо насилие и неприемливо отношение спрямо децата от страна на обслужващия персонал.
Във вътрешни правила на детското заведение са регламентирани изисквания за опазване на живота и здравето на децата, уважение към уникалността на всяко дете, работа в най-добрия интерес на детето, осигуряване на необходимите условия за социално, физическо, духовно и нравствено развитие на децата. В детското заведение има разработена Процедура за превенция на насилието и агресията над деца в ДГ „Брезичка“, утвърдена от директора, с която са запознати служителите.
В началото на учебната 2017/2018 г. в детската градина са създадени Координационен съвет за справяне с насилието и тормоза и Комисия за превенция и закрила на деца, жертва на насилие или в риск от насилие. Няма информация за провеждани заседания и извършвана дейност от съвета и комисията. Няма съставен план за работа на Координационния съвет за справяне с насилието и тормоза, а Планът за превенция и закрила на деца, жертва на насилие или в риск от насилие е съставен формално, като няма изпълнени дейности от него.
От попълнени анкети от служителите е констатирано, че не са били свидетели на упражнявано насилие спрямо деца в детското заведение и не са информирани от родители за грубо отношение към децата им.
От проведени анкети с родителите е установено, че част от тях са доволни от отношението на персонала към децата. Друга част споделят за осъществявано физическо и психическо насилие спрямо деца от група „Мики Маус“ от страна на педагозите на групата. Има родители, които са били свидетели те да повишават тон на децата.
Във връзка с излъчения видеоматериал за насилие над деца от детската градина директорът е поискал писмени обяснения от единия учител и помощник-възпитателя. Към момента на проверката екипът, обслужващ децата от група „Мики Маус“ в ДГ „Брезичка“ е напуснал работа, назначен е нов персонал и с децата от групата работят психолози. От проведени разговори с педагозите и анкетиране с персонала е констатирано, че част от сформираните групи в детското заведение са с голям брой деца (над 30), което затруднява работата на специалистите. При проверката е установено, че външни лица имат достъп до всички помещения на детската градина в часове, когато няма деца и персонал, което е недопустимо, тъй като поставя в риск децата и работещите в детското заведение.
От извършената проверката, е направила извод, че са нарушени правата на децата в ДГ „Брезичка“ гр. Бургас, регламентирани в чл. 10, ал. 1 и чл. 11, ал. 2 от Закона за закрила на детето, за което на директора на детското заведение са дадени задължително предписание и препоръка.
На основание чл. 17а, ал. 1 т. 14 от Закона за закрила на детето, на директора е дадено задължително предписание от 5 точки и една препоръка: за ДГ „Брезичка” да бъде разписан ред за регистриране и разглеждане на жалби, сигнали и оплаквания от родители, персонал и външни лица, с който да бъде запознат персоналът и да бъде сведен на вниманието на родителите на децата от детското заведение; директорът на детското заведение да осъществява системен вътрешен контрол, в т. ч. на дейностите по опазване на живота и здравето на децата и на дейността на Комисията за превенция и закрила на деца, жертва на насилие или в риск от насилие и на създадения Координационен съвет за справяне с тормоза, като контролната дейност да се документира; в длъжностните характеристики на учител, старши учител и помощник-възпитател да се посочат изисквания за познаване и спазване на Етичния кодекс на работещите с деца, утвърден през 2003 г. от Националния съвет за закрила детето, на Етичния кодекс за моралните ценности и правила, относно изпълнението на служебните задължения, конфликт на интереси, взаимоотношения с деца, служители, граждани и родители, на Закона за закрила на детето и правилника за прилагането му и други основни нормативни актове от националното и международното законодателство в областта на закрилата на детето, както и познания за детското развитие; да се предприемат действия за изпълнение на дейностите по утвърдения План за превенция и закрила на деца, жертва на насилие или в риск от насилие в ДГ „Брезичка“ на Комисията за превенция и закрила на деца, жертва на насилие или в риск от насилие; да се планира работата на създадения Координационен съвет за справяне с насилието и тормоза и се предприемат действия за осъществяване на планираните дейности.
На директора на Детска градина „Брезичка“ гр. Бургас е отправена препоръка да бъде проведено обучение на персонала, свързано с разпознаване на индикаторите на видовете насилие, прилагане на позитивни подходи на възпитание и обучение на децата и спазване правата на децата.
За резултатите от извършената проверка е уведомен кметът на Община Бургас.
Мария РУСЕВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Васил Николов: Целият месец февруари ще бъде под серията от протести „Не на насилието в детски градини и училища“

Васил Николов: Целият месец февруари ще бъде под серията от протести „Не на насилието в детски градини и училища“

10 Февруари 2018 | 18:55 | Агенция "Фокус"
София. Целият месец февруари ще бъде под серията от протести „Не на насилието в детски градини и училища“. Това каза в интервю за Агенция „Фокус“ Васил Николов – председател на Национален инициативен комитет за качествена и иновативна образователна система и организатор на протестите „Не на насилието в детски градини и училища“. „Утре имаме още 3 протеста – във Варна, Плевен и Пазарджик. Във Варна и Пазарджик са от 11.30 часа, а в Плевен от 16.00 часа. На 15 февруари (четвъртък) предстои в София, 16 февруари – Добрич, 17 февруари – Велико Търново, 18 февруари – Перник, 21 февруари – Пловдив, 24 февруари – Стара Загора и на 25 февруари в Русе. Общо взето целият месец февруари ще бъде под тези протести, защото това е една доста сериозна тема. Все пак сигурността на нашите деца и учители и въобще промените, които търсим да се случат в образованието, са от изключителна важност и са основополагащи за развитието на нацията като цяло“, коментира Николов.
По думите му в следващите месеци не се предвиждат протести, но ако няма развитие по техните предложения, ако бъдат подценени и се продължи с манипулациите върху така предложените предложения, сега са мобилизирали структурите си в големите градове, но тогава през лятото ще мобилизират и в малките градове и ще направят една по-сериозна серия от протести. „Надяваме се да не се стига дотам и да се съобразят хората, от които зависи това, да бъдат приложени тези промени, защото това е началото на голямата промяна, която чакаме вече толкова десетки години и не се случва. Ние родителите се надяваме да повлияем да се случат вече нещата“, посочи Николов и добави, че се надява въпреки лошата прогноза за времето утре, да се мобилизират родителите от Варна, Плевен и Пазарджик и да покажат, че искат тази промяна да се случи.
Люба АЛЕКСИЕВА
Пълния текст на интервюто четете в „Мнение“.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Васил Николов: Учителите, които няма какво да крият, ще са доволни от видеонаблюдението в учебните заведения

Васил Николов: Учителите, които няма какво да крият, ще са доволни от видеонаблюдението в учебните заведения

10 Февруари 2018 | 18:01 | Агенция "Фокус"
София. Учителите, които няма какво да крият, ще са доволни от видеонаблюдението в учебните заведения. Това каза в интервю за Агенция „Фокус“ Васил Николов – председател на Национален инициативен комитет за качествена и иновативна образователна система и организатор на протестите „Не на насилието в детски градини и училища“. „Дори и позицията на министъра на образованието е повлияна в момента. Имахме среща през декември месец с министъра. Той подкрепи предложението ни за видеонаблюдение, но след последните изказвания на синдикалните организации, донякъде преповтаря техните думи. Говори се за нарушено доверие, ами да не би в момента да имаме много сериозно доверие спрямо самите учители“, коментира Николов. Според него точно тук е проблемът, че когато се появи такъв и когато има едно такова посегателство към деца от преподавател, трябва учителските организации да са първите, които да излязат с декларации и да се обявят против и да кажат, че този човек трябва да е вън от системата, защото не им трябва. „А не да излизат с декларации в защита, да се търси вина в родителя дали е имал или не право да записва. Тук председателят на синдиката да излиза с изявление, че децата ги учим да стават доносници, когато има записи. Първата работа на самата организация трябва да е да осъди този човек. Те по този начин подкопават доверието в себе си, а очакват, че като се сложи камера, щяло съвсем да се развали доверието. Напротив, когато един учител няма какво да крие и не се притеснява в своята работа, когато работи коректно, няма никакво притеснение от камерите. Всеки, който има какво да крие и гледа какво да скатае, мързи го, бие или обижда децата, той разбира се, че ще е против видеонаблюдението. Това е разковничето на цялата тази история“, обясни той.
По думите му средствата за тези мерки трябва да бъдат предоставени от държавния бюджет. „Добре знаем това правителство при постъпването си постави като приоритет образованието. За нас няма нищо по-нормално от това, когато имаш представена някаква тема като приоритет, да се очаква да се извадят и похарчат повече пари за нея. Очакваме от държавния бюджет да бъдат финансирани промените, които предлагаме“, допълни Николов и подчерта, че не искат онлайн видеонаблюдение, което да се гледа постоянно от родителите, а записи, които да се съхраняват при директора и когато бъде подаден един сигнал, да могат съответните контролни органи да си направят справката с това видеонаблюдение дали сигналът има стойност. „Съгласете се, че всяко дете би могло и да излъже. Има много случаи, когато има агресия от страна на дете или ученик към учителя. Това също не е маловажно и учителите, които няма какво да крият, са доволни, че ще има видеонаблюдение, защото това е един вид сигурност и за тях“, каза още Васил Николов.
Люба АЛЕКСИЕВА
Пълния текст на интервюто четете по-късно в „Мнение“.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Васил Николов: Между 100 и 200 души присъстваха на протеста „Не на насилието в детски градини и училища“ в Бургас

Васил Николов: Между 100 и 200 души присъстваха на протеста „Не на насилието в детски градини и училища“ в Бургас

10 Февруари 2018 | 17:08 | Агенция "Фокус"
София. Нормално протече протестът. Всичко мина по план. Това все пак е един мирен протест, който е ясно, че не е насочен срещу самата община, въпреки че се изпълни пред Общината. Това каза в интервю за Агенция „Фокус“ Васил Николов – председател на Национален инициативен комитет за качествена и иновативна образователна система и организатор на протестите „Не на насилието в детски градини и училища“. „Ние очакваме подкрепа от общинската администрация. Това е протест, който е в подкрепа на нашите предложения, внесени в Народното събрание по изпълнената миналата година Национална гражданска инициатива по Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление. На протеста присъстваха между 100 и 200 човека от Бургас. Доста родители с децата си изразиха своите мнения, притеснения, опасения. Доказаха, че желаят промяна. Една промяна, която чакаме вече години наред. Постоянно сме залъгвани, че ще има реформа и промени. В крайна сметка нищо не се случва“, коментира Николов. Той призова други учители, които не са обвързани със синдикатите и няма кой да им влияе, да се включат заедно с тях в разработването на следващите предложения и следващия етап от промени, които да бъдат преследвани.
„Основните притеснения са от това, че досега многократно апелираме да бъде включван наш представител в проверки. Когато има сигнал, за който сме сигнализирали, да бъде включван наш представител като граждански контрол. Основните притеснения на родителите са, че информацията се замита, че се покриват неща и че не се правят адекватно проверките. Те се правят в посока по-малко нарушения да бъдат открити, повече неща да бъдат покрити. Когато ние подадем някакъв сигнал, желаем да бъдем включени като граждански наблюдатели на самата проверка, по този начин и съответните общини ще си изчистят своята позиция и ще докажат, че няма какво да крият и че извършват една коректна проверка“, обясни Николов. Според него така родителите от своя страна ще бъдат спокойни, че има техен представител, който присъства на самата проверка и гарантира за нейното коректно изпълнение. „Обществените съвети в повечето случаи са казионни, посочени от директора и не биха имали никакъв интерес да се погрижат да се случи проверката както трябва. В нашия разговор сега се съсредоточихме главно върху директорите, но като цяло много от предложенията ни са насочени към учителите“, добави той и уточни, че искат повишаване заплатите на учителите, ранно пенсиониране, както и намаляване броя на децата в групите. „Все неща, които са от полза за самия учител. Затова търсим връзка с независими учители, които да кажат какво искат и от какво имат нужда и ние ще го подкрепим, защото това, което е добро за тях, то е добро и за нашите деца. Бихме желали да се случат нещата по този начин – заедно с учители да разработим следващите предложения“, каза още Валентин Николов.
Люба АЛЕКСИЕВА
Пълния текст на интервюто четете по-късно в „Мнение“.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Бургас: Протест срещу агресията над деца ще се проведе в града

Бургас: Протест срещу агресията над деца ще се проведе в града

10 Февруари 2018 | 07:46 | Агенция "Фокус"
Бургас. Протест срещу агресията над деца ще се проведе в града. Това съобщи за Радио „Фокус“ - Бургас Ема Черногорска, председател на Сдружение „За децата ни“ и член на Инициативен комитет за качествена и иновативна образователна система. Поводът е разпространеният видеоклип, заснет със скрита камера в група „Мики Маус“ в ДГ „Брезичка“, на който се вижда как учителките Милена Иванова и Светла Петрова удрят и обиждат 5-годишни деца. Исканията са за монтиране на постоянно видеонаблюдение във всички помещения в детските и учебните заведения и лишаване от право да практикуват служители, които вече имат доказан случай на насилие. „Дисциплинарното им уволнение е на първо място с всички последствия от това, защото възпитателката в бургаската детска градина е подала молба за напускане, директорката ще се пенсионира, а ние настояваме и сме изпратили писмо до кмета тези служители да понесат своята отговорност и най-вече за това, че директорката е допуснала да се случи това в поверената ѝ детска градина“, каза още Черногорска.
Протестът в Бургас ще се проведе от 11.30 часа пред сградата на Община Бургас. Протести ще има и във Варна, в София и други градове.
Мария РУСЕВА

Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Лилия Христова, Община Варна: Проучваме общественото мнение и сме готови да подкрепим всяка детска градина в изграждането на вътрешно видеонаблюдение

Лилия Христова, Община Варна: Проучваме общественото мнение и сме готови да подкрепим всяка детска градина в изграждането на вътрешно видеонаблюдение

8 Февруари 2018 | 16:40 | Агенция "Фокус"
Варна. Община Варна проучва общественото мнение и е готова да подкрепи всяка детска градина, която има желание за изграждане на вътрешно видеонаблюдение по всички юридически правила. Това каза в интервю за Радио „Фокус“ – Варна Лилия Христова, директор на Дирекция „Образование и младежки дейности“ към Община Варна. Тя добави, че външно и вътрешно видеонаблюдение е изградено в детска градина №35 „Детска радост“, което е без IP адрес. „Достъп до системата има само директорът на детската градина. Съществуват и правила за ползването на информация“, посочи Лилия Христова. По думите ѝ в момента се говори само за видеонаблюдение. „Не мисля, че това е основната част от възпитанието и обучението на нашите деца. Ще изразя лично становище, ние имаме много добри учители, педагози и помощник-възпитатели в детските градини, които от сърце дават своя труд и работят много добре с децата. Да, където има хора, могат да се случат всякакви неща за съжаление, но смятам, че изграждането на видеонаблюдение в какъвто и да е вид трябва да бъде съчетано с добра комуникация, с добрия диалог между учители, родители, педагогически персонал, непедагогически персонал и администрация. Човешките отношения трябва да са на първо място и всеки, който работи с деца, трябва да работи от сърце и от душа. Всеки трябва да прецени дали може да издържи на напрежението в системата. Много от педагозите са подложени на невероятен стрес и той се поражда от различните взаимоотношения между хората. Неслучайно вече говорим в системата за подсилване на психологичната помощ във всяка една образователна институция, защото тя е необходима. Има хиперактивни и агресивни деца, които създават проблеми и се отключва агресия във взаимоотношенията им с другите деца, затова разговорите и действията трябва да вървят комплексно, а не само върху техническите средства. Проучваме общественото мнение. Там, където сме констатирали нарушение, веднага сме реагирали. Дано да няма подобни случаи в системата“, заяви Лилия Христова.
Марияна ВАЛЕНТИНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Лилия Христова, Община Варна: Има изградена система за външно видеонаблюдение в 48 от общо 51 общински детски градини

Лилия Христова, Община Варна: Има изградена система за външно видеонаблюдение в 48 от общо 51 общински детски градини

8 Февруари 2018 | 15:41 | Агенция "Фокус"
Варна. Общината е изградила система за външно видеонаблюдение в 48 от общо 51 общински детски градини, включително детски градини с яслени групи, което осигурява безопасност на децата през целия им престой и безопасност на детската градина извън работно време. Това каза в интервю за Радио „Фокус“ – Варна Лилия Христова, директор на Дирекция „Образование и младежки дейности“ към Община Варна. Външното видеонаблюдение включва охрана на входовете, голям периметър от дворовете и коридорни части. „Най-необходимото за сигурността и външната охрана на децата на практика е направено. Общественият интерес в момента е към вътрешното видеонаблюдение, т.е. постоянно видеонаблюдение в помещението, където децата се обучават, хранят се и спят. Този въпрос е много деликатен и за да се изгради едно такова вътрешно видеонаблюдение, има няколко варианта“, отбеляза Лилия Христова. Една от възможностите е да бъде изградено вътрешно видеонаблюдение във всяко едно помещение или в помещение, за което има съгласие, но без IP адрес. Това означава, че достъп ще има само директорът, като информацията ще се съхранява в рамките на месец, след което ще се изтрива. „Тук стои въпросът при какви условия и вътрешни правила директорът може да предостави тази информация на заинтересованите страни“, добави Лилия Христова. Втората възможност е изграждане на вътрешно видеонаблюдение в съответното помещение с достъп през интернет. „Но за да се стигне до изграждането на каквото и да е вътрешно видеонаблюдение, е необходимо съгласие между всички заинтересовани страни, за да може юридически да бъде изпълнено. Всички родители от една група трябва да дадат писменото си съгласие децата им да бъдат под видеонаблюдение по време на престоя им в детската градина. Паралелно с това целият персонал, който обслужва съответната група – педагогически, непедагогически, също трябва да даде своето разрешение с декларация, че са съгласни да работят в условия на видеонаблюдение“, подчерта Лилия Христова. Тя каза още, че в момента се прави допитване до родителите по отношение на вътрешното видеонаблюдение. „Въпросът с вътрешното видеонаблюдение на всяка група има много деликатни моменти и много противоречиви мнения на родители по този въпрос. С тази анкета, която пуснахме, освен мнението на родителите за достъпа на децата до детските градини, кое е най-важно за родителите по време на престоя на децата в детските градини, питаме родителите и какво е тяхното отношение по това вътрешно видеонаблюдение“, каза още Лилия Христова. Данните ще бъдат обобщени тогава, когато всички родители, педагогически и непедагогически персонал в детските градини попълнят анкетите.
Марияна ВАЛЕНТИНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

СНИМКА НА ДЕНЯ
Тачи. Вучич. 15 август 2018 г.
Тачи. Вучич. 15 август 2018 г.

ВИДЕО
Тегленето на победителя в играта
Тегленето на победителя в играта "Европейски тест за отличници-шест" 30.07.2018г...
Официалната страница Информационна Агенция Фокус във Facebook
Начало | Услуги | Архив | Партньори | Тарифи | Радио реклама | За нас | Общи условия | Кариери | Контакти |
© 2018 Информационна агенция ФОКУС Съдържанието на Информационна агенция ФОКУС и технологиите, използвани в интернет страницата, са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права. Всички текстови, аудио, видео, фотографски и графични изображения, публикувани в базата данни, са собственост на Информационна агенция ФОКУС, освен ако изрично е посочено друго. ПОЛЗВАТЕЛИТЕ и АБОНАТИТЕ се задължават да използват материали от информационната база данни съгласно Общите условия на Информационна агенция ФОКУС и действащото в Република България законодателство.