ЦСКА - София съобщи, че заради жалби в РИОСВ ще се наложи Административният съд да реши дали проектът на клуба за реконструкция на стадион "Българска армия" ще трябва да премине през дългата процедура за "Оценка на въздействието върху околната среда".

"Както съобщихме неколкократно, по пътя към получаване на разрешително за реконструкция на "Българска армия“ ни остават 2 много важни стъпки. Една от тях – решението на РИОСВ трябва или не трябва да минаваме през тежката и дълга процедура "Оценка на въздействието върху околната среда“ (ОВОС), която би забавила съществено изграждането на съоръжението.

С решение от 28.07.23 г. директорът на РИОСВ г-жа Румяна Маринова постановява категорично и аргументирано, че ОВОС не трябва да се извършва, защото реконструкцията на имота "няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.“

Въпреки категоричното мнение на експерти, институции и законодателство, в деловодството на РИОСВ са постъпили три жалби към решението, което за съжаление означава, че процедурата влиза в съда. Имаме пълната увереност, че след като толкова много вещи лица са се изказали категорично в подкрепа на решението да не се прави ОВОС, Административният съд също ще се произнесе обективно и справедливо и ще потвърди решението на РИОСВ от петък.

Новият стадион продължава да е основен приоритет за ЦСКА. Нищо няма да ни спре да го осъществим, въпреки на пръв поглед оркестрираните спънки, с които се сблъскваме на всеки етап", пишат "червените" в профила си във Facebook.