НАЙ-ЧЕТЕНИТЕ НОВИНИ ДО 12:31


СВЪРЗАНИ НОВИНИ

Хасково: Ограничава се ползването на питейна вода в селата Свирково и Дряново заради повишено ниво на уран

Хасково: Ограничава се ползването на питейна вода в селата Свирково и Дряново заради повишено ниво на уран

9 Януари 2019 | 21:57 | Агенция "Фокус"
Хасково. Ограничава се ползването на питейна вода в селата Свирково и Дряново в община Симеоновград заради повишено ниво на уран. Това става ясно от съобщение на сайта на РЗИ – Хасково. В Зона на водоснабдяване Свирково – с. Свирково и с. Дряново, община Симеоновград се ограничава използването на водата за питейни нужди и приготвяне на храна до отстраняване на несъответствието и възстановяване качеството на водата.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Хасково: В Съдебната палата ще се проведе брифинг по повод прекратеното разследване на прокуратурата по случая с укриването на информация за съдържание на уран във водата

Хасково: В Съдебната палата ще се проведе брифинг по повод прекратеното разследване на прокуратурата по случая с укриването на информация за съдържание на уран във водата

5 Декември 2018 | 13:09 | Агенция "Фокус"
Хасково. В Съдебната палата ще се проведе брифинг по повод прекратеното разследване на прокуратурата по случая с укриването на информация за съдържание на уран във водата. Това съобщиха от пресцентъра на Апелативна прокуратура - Пловдив. Очаква се от 15.00 часа в кабинет 45, наблюдаващите прокурори от Районна прокуратура - Хасково ще направят изявление по повод публикувано прессъобщение на Районна прокуратура - Хасково за прекратено наказателно производство за укриване на информация за наличието на високо съдържание на уран в питейната вода на град Хасково.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Хасково: Районната прокуратура прекрати разследването за укриване на информация за съдържание на уран в питейната вода на град Хасково

Хасково: Районната прокуратура прекрати разследването за укриване на информация за съдържание на уран в питейната вода на град Хасково

5 Декември 2018 | 11:56 | Агенция "Фокус"
Хасково. Районната прокуратура прекрати разследването за укриване на информация за съдържание на уран в питейната вода на град Хасково. Това съобщиха от пресцентъра на Апелативна прокуратура - Пловдив. След самосезиране по публикация в медиите за наличието на уран в питейната вода в гр. Хасково на 19 април 2017 г. Районна прокуратура – Хасково образува разследване, затова, че в периода от 28 октомври 2016 г. – 04 април 2017 г. в Хасково длъжностно лице в кръга на служебните си задължения е укрило информация за състоянието на околната среда и нейните компоненти, а именно за наличието на високо съдържание на уран и обща алфа активност в подземни води от сондажи на Помпена станция „Хасково – 1“ и от това са последвали немаловажни вреди за околната среда, живота и човешкото здраве.
В хода на досъдебното производство е изискана значителна по обем документация от Националния Геоложки фонд, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, Национален център по радиобиология и радиационна защита, фирма „Екоинженеринг РМ“ ЕООД, „Водоканалпроект“ АД, Пловдив, „В и К“ Хасково, Минно-геоложки университет „Св.Иван Рилски“, НИМХ и др., разпитани са множество свидетели. На 09 май 2017 г. е извършен оглед на ПС „Хасково-1“ и на сондажните тръбни кладенци ТК1 до ТК9. На 05 юли 2017 г., в присъствието на експерти от БАН, са извършени огледи в „ПС – Хасково 1“ на сондажния кладенец и на машинното помещение и са иззети проби от питейната вода. Назначена и изготвена е комплексна експертиза по геология, хидрология и ядрени изследвания от експерти от Българска академия на науките (БАН). Изискани и анализирани са от вещите лица всички проби за уран през периода 1997 г. – 2017 г. от всички кладенци и събирателната шахта- общо 90 проби.
Разследването е доказало, че водата в гр.Хасково е безопасна за здравето на човека и не е налице неизпълнение на задължения и укриване на информация от конкретно длъжностно лице.
При проведеното досъдебно производство е установено, че като резултат от дългогодишната експлоатация на подземни води се наблюдава спадане на водното ниво на големи площи, осушаване на водоносния хоризонт, което води до засилване ролята на окислителните процеси и засилване на мобилността на урана в горните му части. Наред с това, важен фактор за ускоряване процесите на миграцията на урана е и увеличаване на скоростта на движение на подземните води в обсега на депресионната фуния, създадена от дългия период на черпене на вода от водовземните съоръжения. Установено е по категоричен начин, че повишените стойности на уран в питейната вода на гр. Хасково се дължат не на находище „Чешмата“, отстоящо на 6 км западно от кв. "Болярово", в което се е извършвал геотехнологичен добив на уран, а е с източник скали, наситени с уран в района на самите кладенци.
Съгласно последната редакция и допълнение от 2014 г. на Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, съдържанието на естествен уран се възприема не като радиологичен показател, а като тежък метал със своите съответни негативни въздействия върху здравето на човека. Общата алфа-активност и общата бета-активност се приемат като контролни, а не като ограничителни показатели. При техни стойности над посочените в Наредбата се налага извършване на допълнителни анализи с определяне на индикативна доза, и само и ако тя е над определени стойности се счита, че водата е неподходяща за употреба. Ако индикативната доза е над 0,1 мСв (0,1 милисиверта за година) се счита, че водата не отговаря на изискванията за питейна вода.
Такава оценка е направена на основата на получените резултати от радиологичния анализ на взетите контролни водни проби на 05 юли 2017 г. при изготвяне на експертизата като получената индикативна доза е била по-ниска от допустимата.
Експертите от БАН, изготвили комплексната експертиза по делото са категорични, че изследваните води съответстват на изискванията, предвидени с Наредба № 9. Със стойности под 0,1 мСв са и повечето проби, взети и преди изготвената експертиза. При водата е важно количеството нуклиди, които попадат с нея в човека. Много радионуклиди могат да се натрупват в организма и да остават там в течение на много месеци и даже години, оказвайки през цялото това време негативно влияние върху организма. За определяне на това въздействие е въведено понятието приравнена ефективна доза, с което оперира Световната Здравна Организация (СЗО).
Във всички свои разчети и препоръки Световната здравна организация широко използва стойността 0,1 мСв/година (0,1 милисиверта за година). Тоест, ако водата удовлетворява нормите за радиологична безопасност, то при нейното ежедневно потребление в количество 2 литра на ден, дозата на облъчване, която при това ще получи човек за една година, няма да превиши 0,1 мСв и тази ежегодна доза може да се счита за безопасна през цялата продължителност на живота на човека, както е установено и в хода на настоящото производство. От изисканата и получена в хода на разследването справка от Онкологичен диспансер - Хасково е установено, че ръстът на заболеваемост в изследвания период е отрицателен.
Изводът е, че не са настъпили немаловажни вреди за околната среда, живота и човешкото здраве.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Mинистър Кирил Ананиев: Засега не могат да се дадат конкретни причини, които са довели до превишаването на нивата на уран във водата в Харманли през август

Mинистър Кирил Ананиев: Засега не могат да се дадат конкретни причини, които са довели до превишаването на нивата на уран във водата в Харманли през август

28 Септември 2018 | 13:41 | Агенция "Фокус"
София. Засега не могат да се дадат конкретни причини, които са довели до превишаването на нивата на уран във водата в Харманли през август. Това каза министърът на здравеопазването Кирил Ананиев от трибуната на Народното събрание, предаде репортер на Агенция „Фокус“.
„В РЗИ – Хасково от 11 август има протокол от изследване на водата в Харманли. Според него в пробата е констатирано превишение на нормата от естествен уран 0,040 мг/л. Зоната се водоснабдява от общо 9 кладенеца“, каза още Ананиев и обясни, че овен в Харманли от тях се водоснабдяват и селата Остър камък, Надежден и Бисер.
„Резултатите от 14 август показват, че в три от кладенците нивата на уран във водата са наднормени. Веднага е предписано ограничаване на употребата на водата до отстраняване на несъответствието“, каза министърът и обясни, че писма са изпратени до всички заинтересовани институции. „На 15 август е взето решение за спирането на вода от кладенец 8, където са констатирани най-високи нива на уран. След спирането на този кладенец пробите показват съвсем незначително превишаване на нормите. На 21 август се ограничава и водата от кладенец 7, който също е с наднормени нива на уран. След спирането и на този кладенец, пробите показват, че няма превишаване на уран в питейната вода в зоната за водоснабдяване“, обясни Ананиев. „На 4 септември в РЗИ – Хасково са представени резултати от проби от 22 август – едните показват съвсем леко превишаване на нормите, а другите показват, че няма такова. Засега не могат да се кажат конкретните причини, които са довели до превишаването на нормите с уран в тези няколко кладенеца“, коментира Ананиев. Той обясни, че тези малки превишения не представляват опасност за здравето на хората. „Занапред ще изпълняваме стриктно и точно ангажиментите, които са ни дадени със закон, за да не допуснем опасност за здравето на хората“, обясни Ананиев.
Цветилена СИМЕОНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

КЕВР започна проверка за изясняване на обстоятелствата около качеството на водата в Харманли

КЕВР започна проверка за изясняване на обстоятелствата около качеството на водата в Харманли

17 Август 2018 | 11:48 | Агенция "Фокус"
София. Във връзка с публикувани информации в национални медии и широкият обществен отзвук за установени отклонения в качеството на водата за питейно-битови цели в град Харманли и други населени места в област Хасково, КЕВР започна проверка за изясняване на обстоятелствата по случая. Това съобщиха от пресцентъра на Регулатора.
С писмо на председателя на регулатора до изпълнителния директор на „ВиК Хасково“ ЕООД, на основание на чл.114 от Административнопроцесуалния кодекс, се изисква в 7-дневен срок водното дружество да представи в КЕВР информация по изнесените в публикациите проблеми.
В доклада на „ВиК Хасково“ ЕООД следва да бъдат предоставени данни от направените проби от водоизточниците (местоположение и дебит), които са показали отклонение в нормативно заложените показатели за качество. Регулаторът очаква да бъде информиран също за населените места с влошено качество на питейната вода и за броя на засегнатото население. В Комисията трябва да бъдат представени копия на протоколите за физикохимичен и микробиологичен анализ на взетите проби от Регионална здравна инспекция - град Хасково, от началото на месец юли 2018 г. до момента, които са показали несъответствие със стандартите за качество на питейната вода. „ВиК Хасково“ трябва да информира Комисията и за начина, по който дружеството е информирало потребителите за възникналия проблем, съгласно изискванията на чл. 41, ал. 3 от Наредба № 4/14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи. Същевременно в изпълнение на задълженията си по Общите условия за предоставяне на ВиК услуги на потребителите, водният оператор трябва да посочи дали на потребителите е осигурено алтернативно водоснабдяване с питейна вода, включително с водоноски и къде са разположени те на територията на населените места. В доклада до КЕВР следва да бъде включена и информация за регистрираните жалби и сигнали на потребители за лошо качество на питейната вода за предходни периоди.
В посочения 7-дневен срок „ВиК Хасково“ трябва да информира Комисията дали до този момент са правени обследвания за причината за рязкото влошаване на качеството на питейната вода в региона и какви мерки дружеството е предприело и планира да извърши, в т.ч. съвместно с други институции, с цел да бъдат изпълнени нормативните изисквания за качество на предоставяната водоснабдителна услуга и да посочи срока за тяхното изпълнение.
При всички постъпващи сигнали за влошено качество на предоставяните ВиК услуги, в изпълнение на своята контролна дейност КЕВР ще продължава да извършва щателни проверки в защита на правата на потребителите. Регулаторът и занапред ще осъществява контрол върху дейността на ВиК дружествата с оглед стриктното изпълнение на техните задължения съгласно Общите им условия за предоставяне на непрекъсваеми и качествени водоснабдителни услуги на техните абонати. При констатирано неизпълнение на тези задължения регулаторът ще прилага стриктно действащата нормативна уредба и ще налага съответните административно-наказателни санкции.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Завишени нива на уран в питейната вода са измерени в Харманли и още три села в общината (ОБЗОР)

Завишени нива на уран в питейната вода са измерени в Харманли и още три села в общината (ОБЗОР)

16 Август 2018 | 20:41 | Агенция "Фокус"
Харманли. Завишени нива на уран в питейната вода са измерени Харманли и още три села в общината. На 15 август Община Харманли получи предписание от Регионална здравна инспекция - Хасково за незабавно преустановяване на консумацията на питейна вода в Харманли и селата Бисер, Остър камък и Надежден. След извършено изследване на водата за питейно-битови цели от зона за водоснабдяване Харманли-2 от ВиК - Хасково е установено минимално отклонение по показателя "естествен уран". По данни от изследването установените стойности на уран са - 0.043±0.003 Bq/l при определен максимално допустим показател от 0.03 Bq/l.
От Община Харманли призоваха всички жители на засегнатите населени места да прекратят консумацията на питейна вода от чешмите, както и ползването ѝ при готвене. Водата е годна само за хигиенни цели. ВиК -Хасково започна предприемане на действия по отстраняване на проблема и осигуряване на питейна вода на населението, отговаряща на регламентираното качество на водата за питейно-битови цели.
Кметът на Харманли Мария Киркова призова отговорните институции да решат проблема генерално, а не да предприемат действия само за момента. „Искам да призова гражданите да спазват предписанията, свързани с водата. Те ще бъдат своевременно уведомявани за предприетите действия“, каза още Киркова.
Главният държавен здравен инспектор д-р Ангел Кунчев обясни за Агенция „Фокус“, че няма заплаха за здравето на населението. Той поясни, че за да възникнат такива проблеми, трябва минимум 70 години и то ежедневно да се приема вода в количество, не по-малко от 2 - 2,5 литра. „Само един от всичките девет кладенеца в Харманли е спрян и отклоненията във водата са малки, така че очаквам пробите, които са взети, да бъдат в рамките на нормите. Но така или иначе, докато нямаме сигурни данни, че водата отговаря на всички изисквания, общината ще продължи да осигурява бутилирана и минерална вода за детските и лечебните заведения“, каза още д-р Кунчев и уточни, че се осигуряват и водоноски за населението. Във връзка с резултатите от пробите, той обясни, че това кога ще бъдат готови те зависи от това какви точно изследвания се правят. „Някои от тях отнемат известно време – от 2 до 3 дни, правим всичко възможно да сме достатъчно бързи. Но и не сме спрели водата за хигиенни нужди, тъй като използването ѝ не крие рискове за здравето“, обясни здравният инспектор.
Д-р Кунчев коментира, че за региона на Хасково проблемът с урана във водата е възникнал в миналото и вероятно ще продължи да възниква и в бъдеще, ако не се вземат кардинални мерки.
Цветилена СИМЕОНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Д-р Ангел Кунчев: Само един кладенец в Харманли е спрян и отклоненията във водата са малки, така че очаквам пробите да бъдат в рамките на нормите

Д-р Ангел Кунчев: Само един кладенец в Харманли е спрян и отклоненията във водата са малки, така че очаквам пробите да бъдат в рамките на нормите

16 Август 2018 | 15:12 | Агенция "Фокус"
София. Само един кладенец в Харманли е спрян и отклоненията във водата са малки, така че очаквам пробите да бъдат в рамките на нормите. Това каза главният държавен здравен инспектор д-р Ангел Кунчев в интервю за Агенция „Фокус“ във връзка с завишените нива на уран във водата.
„Специално за Харманли има надежда режимът да е доста по-кратък, тъй като от деветте кладенеца, които по принцип са на лице и от които може да се черпи вода, всъщност сега работят шест. Само при един има по-сериозни отклонения. Но тъй като водата след това се събира в събирателни шахти и се ползва за пускане по мрежата, при спирането на този кладенец, което вече е факт, сега сме предписали едно почистване на цялата система и след това и изследване на водата. Имам предположение, че при тези малки отклонения, тя вероятно ще бъде в рамките на нормите и ще можем да възстановим водоснабдяването. Но така или иначе, докато това стане - докато ние нямаме сигурни данни, че водата отговаря на всички изисквания, общината ще продължи да осигурява бутилирана и минерална вода за детските и лечебните заведения“, каза още д-р Кунчев и уточни, че се осигуряват и водоноски за населението.
Във връзка с това кога ще бъдат готови резултатите от пробите, той обясни, че това зависи от това какви точно изследвания се правят. „Някои от тях отнемат известно време – по 2 до 3 дни, правим всичко възможно да сме достатъчно бързи. Но и не сме спрели водата за хигиенни нужди, тъй като използването ѝ не крие рискове за здравето“, обясни главният държавен здравен инспектор.
Д-р Кунчев коментира, че за този регион проблемът с урана е възникнал в миналото и вероятно ще възниква и в бъдеще. „Това са водите, които имаме налице, и явно те са проблемни и то не само по отношение на уран. В същия регион, да кажем в Община Симеоновград пък е много завишен манганът и това създава проблеми, защото се запушват тръбите и се влошава качеството на питейната вода. Тя всъщност и там не отговаря на изискванията. Така че за целия регион би трябвало да се търси доста по-сериозно решение. Има различни възможности – може да се доведе вода от някъде по-далече, например от Родопския регион, или пък да се направи водохранилище, отговарящо на всички изисквания, и то да може да бъде използвано за питейни нужди като язовир „Тракиец“. Имало е такива идеи, но така или иначе това не се е случило. Но е очевидно, че няма да можем дълго да разчитаме на сегашните водоизточници и трябва да се вземе кардинално решение, което пък изисква много големи инвестиции“, обясни той.
Цветилена СИМЕОНОВА


Пълния текст на интервюто четете по-късно в „Мнение”
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Д-р Ангел Кунчев: Няма заплаха за здравето на населението заради завишените нива на уран във водата в Харманли

Д-р Ангел Кунчев: Няма заплаха за здравето на населението заради завишените нива на уран във водата в Харманли

16 Август 2018 | 15:01 | Агенция "Фокус"
София. Няма заплаха за здравето на населението заради завишените нива на уран във водата в Харманли. Това каза главният държавен здравен инспектор д-р Ангел Кунчев в интервю за Агенция „Фокус“.
„От чисто юридическа гледна точка ние нямаме право на разсъждения и когато водата макар и минимално не отговаря на изискванията, трябва да я спрем от употреба, докато тя не се нормализира. На практика обаче с нормите, които са определени, са изключително консервативни с оглед да бъде максимално запазено човешкото здраве“, каза още д-р Кунчев. Той обясни, че за да възникнат проблеми със здравето трябва минимум 70 години и то ежедневно да приемаме вода в количество, не по-малко от 2 – 2,5 литра.
„Така че за някаква пряка заплаха за населението не можем да говорим. Но, пак казвам, след като има отклонения, ние сме длъжни да направим всичко възможно да осигурим вода, която отговаря на всички законови стандарти“, коментира главният държавен здравен инспектор.
Д-р Кунчев обясни, че става въпрос за естествен уран, а не за радиоактивния уран 238, който е резултат от някаква активна човешка дейност. „Естественият уран по принцип се намира в скалите и в различните пластове на земята в някои региони. Очевидно в област Хасково това е по-често срещано. Не съм специалист в тази област – за това трябва да се питат хидроинженери и геолози, но по принцип в някои години, в които има повече дъждове, по-голямо количество вода се просмуква през тези пластове, увлича със себе си по-голямо количество уран от тези скали и съответно понякога се завишава и количеството му във водосборните басейни и в подземните водни тела“, посочи той.
„Нашата работа е да следим показателите и тогава, когато има отклонения да реагираме. Знам, че това не се харесва на населението, но на практика то е в негова полза. Всичко, което правим, е за максимално осигуряване на вода, която е без никакъв риск за здравето“, коментира д-р Кунчев.
Цветилена СИМЕОНОВА


Пълния текст на интервюто четете по-късно в „Мнение”


Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Мария Киркова, кмет на Харманли: Призовавам отговорните институции да решат проблема с урана във водата генерално, а не да предприемат действия само за момента

Мария Киркова, кмет на Харманли: Призовавам отговорните институции да решат проблема с урана във водата генерално, а не да предприемат действия само за момента

16 Август 2018 | 13:15 | Агенция "Фокус"
Харманли. Призовавам отговорните институции да решат проблема с урана във водата генерално, а не да предприемат действия само за момента. Това каза за Агенция „Фокус“ кметът на Харманли Мария Киркова във връзка с установените завишени нива на уран във водата в няколко населени места в областта.
„Вчера след обяд получих предписание да бъдат уведомени гражданите за проблема и това, което трябваше да бъде направено от Общината, е направено. Защото има места като детските кухни, където се готви - там сме занесли вода. Имахме среща с ВиК и кметовете на засегнатите населени места – освен град Харманли, това са и селата Бисер, Надежден и Остър камък. Ще настоявам пред всички отговорни институции – ВиК, РЗИ, Басейнова дирекция, за решаване на проблема, защото не може само към момента да вземем някакви действия, трябва да се реши генерално“, обясни Киркова.
Тя посочи, че ограниченията към момента са водата да не се ползва за пиене и за готвене. „Искам да призова гражданите да спазват това предписание. Те ще бъдат своевременно уведомявани за предприетите действия. Уверението от ВиК е, че ще има водоноски за питейна вода и очакваме те да дойдат“, каза още Киркова.
Цветилена СИМЕОНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Водата в Харманли и още три села в общината е негодна за пиене заради завишени нива на уран

Водата в Харманли и още три села в общината е негодна за пиене заради завишени нива на уран

16 Август 2018 | 09:31 | Агенция "Фокус"
Харманли. На 15 август Община Харманли получи предписание от Регионална здравна инспекция Хасково за незабавно преустановяване на консумацията на питейна вода в Харманли и селата Бисер, Остър камък и Надежден. След извършено изследване на водата за питейно-битови цели от зона за водоснабдяване Харманли-2 от ВиК Хасково е установено минимално отклонение по показателя "естествен уран". Това съобщиха от Община Харманли.
По данни от изследването, установените стойности на уран са - 0.043±0.003 Bq/l при определена максимално допустим показател от 0.03 Bq/l.
Призовават се всички жители на засегнатите населени места да прекратят консумацията на питейна вода от чешмите, както и ползването ѝ при готвене. Водата е годна само за хигиенни цели. ВиК Хасково започва изпълнение на изпратените от РЗИ-Хасково предписания за действия, които включват:
- ограничаване ползването на вода за пиене и приготвяне на храна в гр. Харманли, с. Бисер, с. Остър камък и с. Надежден
- предприемане на действия по отстраняване на несъответствието
- осигуряване на питейна вода на населението, отговаряща на регламентираното качество на водата за питейно-битови цели
Всички кметовете на засегнатите населени места са уведомени.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Емил Георгиев, инициативен комитет „Да спасим Хасково“: Нивото на алфа-частиците и урана в питейната вода в областта е от 3 до 7 пъти над допустимото

Емил Георгиев, инициативен комитет „Да спасим Хасково“: Нивото на алфа-частиците и урана в питейната вода в областта е от 3 до 7 пъти над допустимото

14 Август 2018 | 15:22 | Агенция "Фокус"
Хасково. Нивото на алфа-частиците и урана в питейната вода в областта в момента е от 3 до 7 пъти над допустимото. Това каза за Агенция “Фокус“ Емил Георгиев – член на инициативния комитет „Да спасим Хасково“ и изпълнителен секретар на Федерацията на потребителите в България.
„Темата за питейната вода става все по-актуална. Това е проблем, пред който е изправено цялото население на Община Хасково – от кога датира той, един господ знае. Но факт е, че първите официални резултати се появиха през април миналата година при това, подчертавам, прикривани съзнателно с месеци от компетентните органи. Оттам нататък хасковската общественост стана свидетел на едно необосновано разтакаване, бягство от отговорност и липса на идеи за решение на проблема. Имаше постоянно неглижиране от страна на временната комисия към Народното събрание, Министерството на здравеопазването, Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), регионалната управа, общинското ръководство на ВиК, РЗИ и т.н. Имаше предложения, които не водят до решаване на проблема, затова се изгради един инициативен комитет, към който се присъединиха и значими обществени фигури като акад. Стефан Воденичаров и акад. Георги Марков. И започнахме системно да анализираме резултатите от измерванията на водата – от миналата година до тези, които в момента излизат. Извършихме консултации със специалисти, проведохме две срещи с ръководството на МРРБ и дори и утре също имаме среща от 10.00 ч. в министерството. Ние настояваме да се вземат радикални действия, а не общопрепоръчителни и такива идеи, които могат да се реализират и след сто години. И затова утре на тази среща, на която ще присъстват и експерти, ще настояваме да се изработи една пътна карта със съответно разписани срочни ангажименти“, каза още Георгиев. По думите му освен това ще се настоява и да се изгради и комитет по наблюдение на действията на МРРБ, тъй като то е принципала на ВиК в Хасково.
„Резултатите от анализите наистина са стряскащи и съвсем отговорно заявявам, че те очертават план на една екологична катастрофа. Има проби, които показват до 20 пъти над пределно допустимата концентрация на алфа-частици. Това е чудовищно – казвам го без да искам да стряскам хората, защото алфа-частиците са много опасни - по думите на специалисти те йонизират над 1000 молекули вода в човешкия организъм, което може да унищожи клетки, включително и ДНК веригата, и да доведе до ракови заболявания. И не случайно ние от инициативния комитет се сдобихме с една графика за заболяванията по отделни области в страната до 2013 г. – Хасково е на първо място и то далеч пред другите области по ракови заболявания на жените. И тъй като видяхме, че в продължение на една година излизат някакви резултати явно колкото да подведат общественото мнение, че се прави нещо, решихме, че в мълчанието на институциите има нещо смущаващо. И от инициативния комитет се ангажирахме с нови проби, влязохме във връзка с акредитирана лаборатория. Забелязва се тенденция на запазване на нивото на алфа-частиците и на урана от 3 до 7 пъти“, каза още Георгиев и посочи, че това е положението с качеството на питейната вода в Хасково.
„Ако и след срещата утре, на която ще присъстват представители на инициативния комитет и представители на МРРБ, не се предприемат мерки и пътната карта, за която казах, не се изработи до 30 септември, тогава ще пристъпим към организиране на граждански протести, в това число и гражданско неподчинение. Не може с години този град да се държи в неведение и да плаща една от най-високите цени за вода – 3 лв. на кубик, при положение, че от Министерството на здравеопазването е препоръчано водата не само да не се пие, но и да не се готви с нея. И предстои ново увеличение на водата в Хасково. Ако на това не може да се каже екологичен геноцид, не знам какво друго може да се каже. Тези хора са оставени на произвола на съдбата и в момента никой не се грижи за тяхното здраве. За това ние тръгнахме толкова решително и няма да се спрем и въпросът ще го решим, защото това е гавра с хората в този регион“, коментира Емил Георгиев.
Цветилена СИМЕОНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

СНИМКА НА ДЕНЯ
Протест в Атина
Протест в Атина "Македония е гръцка!". 20 януари 2019 година

ВИДЕО
Петима македонски туристи са били спасени след акция на ПСС в Пирин
Петима македонски туристи са били спасени след акция на ПСС в Пирин
Официалната страница Информационна Агенция Фокус във Facebook
Начало | Услуги | Архив | Партньори | Тарифи | Радио реклама | За нас | Общи условия | Кариери | Контакти |
© 2019 Информационна агенция ФОКУС Съдържанието на Информационна агенция ФОКУС и технологиите, използвани в интернет страницата, са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права. Всички текстови, аудио, видео, фотографски и графични изображения, публикувани в базата данни, са собственост на Информационна агенция ФОКУС, освен ако изрично е посочено друго. ПОЛЗВАТЕЛИТЕ и АБОНАТИТЕ се задължават да използват материали от информационната база данни съгласно Общите условия на Информационна агенция ФОКУС и действащото в Република България законодателство.