Изкуствена тревна настилка ще бъде положена на игрище в ж.к. "Абритус" 15-17, съобщават от общината. Текущият ремонт е възложен от Община Разград на "Бонев" ООД.

Изкопните работи с багер започват днес, 10 май, срокът за изпълнение на дейностите е 30 дни. Теренът ще бъде изравнен, върху него ще бъдат положени армиран шлайфан бетон, пясък и изкуствена трева.

Общата площ на игрището е 312 кв.м. С обновяването му се очаква още по-интензивно да се използва за масов спорт от живеещите в квартала деца и младежи, любители на футбола.