Министърът на здравеопазването д-р Галя Кондева се срещна с представители на Обществения съвет за изграждане на Национална детска болница.

"На първо място държа да Ви уверя, че гледаме в една посока – да бъде направено всичко необходимо България най-после да има Национална детска болница. Поканих Ви на тази среща, за да обсъдим най-належащите въпроси, както и бъдещата комуникация между Министерството и Съвета“, посочи д-р Кондева.

Представителите на консултативния орган заявиха, че е от ключово значение да бъде определен статутът на лечебното заведение, а също и да бъде изготвен анализ на транспортната свързаност и възможностите за достъп до бъдещата сграда. Те поставиха въпроса и за кадровата обезпеченост на Националната детска болница.

В отговор, министърът посочи, че е в непрекъсната връзка с Министерството на регионалното развитие и благоустройството и двете институции ще работят в синхрон. "Кадровата политика в здравеопазването трябва да бъде устойчива и дългосрочна. В началото на месец април тази година МЗ стартира изпълнението на проект за "Насърчаване на специализацията по специалности и в области с недостиг на специалисти“, заяви д-р Кондева. Отпуснатото финансиране е в размер на 15 000 000 лева, а изпълнението ще продължи до края на 2028 г. Специалностите, които ще бъдат финансирани по този проект, са предимно педиатрични. Паралелно с това ще бъдат проведени разговори и с Министерството на образованието и науката, за да се търсят възможности за съвместни политики в тази област.

По отношение на "Здравната инвестиционна компания за детска болница“, министър Кондева уведоми, че е разпоредила одит на дейността на дружеството, с цел да се запознае с всичко извършено до момента.

Общественият съвет отправи молба към министъра да бъдат посочени експерти от ведомството, които да отговарят за комуникацията със Съвета и да бъдат пряко ангажирани с всички дейности по изграждането на Националната детска болница. Д-р Кондева пое ангажимент да определи такива експерти, както и да одобри предложените от Обществения съвет правила за тяхната дейност.