Десет са пострадалите от наводненията на 8 май домакинства в с. Делейна, област Видин, които вече са подали заявления за отпускане на еднократната помощ за покриване на инцидентно възникнали потребности. Съобщението е на пресцентъра на Министерството на труда и социалната политика (МТСП).

След поройния дъжд на 8 май пострада село Делейна, където в ранните часове на 9 май бяха наводнени къщи и имоти. След продължителния валеж-52 л.на квадратен метър, от коритото си излезе и река Делейнска. Наводнени бяха дворове, къщи, мазета и приземни етажи в ниската част на село Делйна, в което живеят около 200 души. Няколко животни и пчелни семейства бяха отнесени от водната стихия. За щастие нямаше пострадали и бедстващи хора.

От пресцентъра на МТСП уточняват, че според размера на нанесените щети домакинствата, подали заявления, могат да получат помощ до 1578 лв. – трикратният размер на линията на бедност, която за 2024 г. е 526 лв. Социални работници са съдействали на пострадалите семейства след направени обходи и описване на щетите.

След като бъдат одобрени за помощта, пострадалите семейства могат да кандидатстват и за подкрепа от Фонд "Социална закрила“ на МТСП. Чрез Фонда те могат да бъдат подпомогнати с до 2500 лв. за оборудване, обзавеждане и ремонтни дейности. Заявленията се подават чрез общините, уточняват от социалното министерство.