ОИК – Кюстендил се произнесе по искане за прекратяване пълномощията на двама кметове на кметства в община Кюстендил, предаде репортер на "Фокус“. Става въпрос за кметовете на селата Жабокрът и Долна Гращица.

В Общинската избирателна комисия са постъпили писма от председателя на Общински съвет – Кюстендил, че кметът на Жабокрът Юлиян Максимов и кметът на Долна Гращица Екатерина Николова са подали заявления, с които са уведомили, председателя на ОбС -Кюстендил за несъвместимост в указания срок от ЗМСМА, чл.41, ал. 3. Изложени са и съответните причини.

Според нормите на ЗМСМА и по специално чл. 41, ал. 1 кметовете не могат да извършват търговска дейност по смисъла на Търговския закон, а в едномесечен срок от полагането на клетвата, съответно от приемането на решението на общинския съвет, лице, което при избирането му за кмет заема длъжност или осъществява дейност по ал. 1, предприема необходимите действия за прекратяване на дейността и/или за освобождаването му от заеманата длъжност и уведомява писмено за това председателя на общинския съвет и общинската избирателна комисия. За неизпълнение на горните разпоредби е предвидено, като санкция предсрочно прекратяване на пълномощията.

Общинската избирателна комисия в Кюстендил е извършила пълно установяване на фактическата обстановка и е излязла с решение и по двата случая. Тя отказва да прекрати предсрочно пълномощията на кметовете.