Излезе първото класиране за детските градини и ясли в София. Общо класираните деца са 11 193 при кандидаствали 23 974. Това означава, че 10 213 от тях остават без място. Свободните места за второ класиране са около 3 000.

Родителите, чиито деца са приети на първо класиране, трябва да ги запишат от 13 до 23 май. Резултатите от второ класиране ще бъдат публикувани на 23 май.

След приключило строителство в периода май 2023 г. – април 2024 г. на нови сгради на детски градини и разширения на съществуващи, са обявени 503 нови места в 20 нови групи на пет детски градини. В тях вече са приети деца на текущи класирания и те посещават детска градина, информирага през апрл от Столичната община.

Свободните места в началото на кампания през 2023 г. бяха 12 436. Новите места са в 14 различни района на София, включително в районите с най-голям недостиг – "Витоша", "Лозенец" и "Триадица".