Кметът на Община Разград Добрин Добрев връчи наградите на най-активните участници в пролетното хигиенизиране, което се проведе в периода 8 април – 21 април, съобщиха от общината.

Ежегодно след края на зимния период Община Разград организира и провежда традиционна кампания за пролетно хигиенизиране на населените места. Кампанията включва организирани дни за почистване и хигиенизиране на териториите за обществено ползване в населените места с участието на граждани, фирми и обществени организации. Активно включилите се участници в кампанията се стимулират от Общинската администрация с връчване на материални награди. В кметската заповед, с която бе обявен периода на тазгодишната кампания, са определени награди за класираните на първо, второ и трето място участници в хигиенизирането за всяка отделна категория "Населени места“, "Училища“, Детски градини“, "Организации и фирми“ и "Гражданско участие“.

След приключване на кампанията, комисия на Община Разград обходи всички населени места и извърши класиране за всяка отделна категория участници в съответствие с предварително обявените критерии за оценка.

Въз основа на това със заповед на кмета Добрин Добрев бе утвърден протокол на комисията за класиране на участниците в кампанията и те са наградени с предметни награди, всяка една от които на стойност от 100 до 300 лв.

Класирането на участниците в отделните категории е следното:

1. Категория "Населени места“:

- Първо място - село Киченица с предметна награда за Кметство село Киченица на стойност до 300 лева, включваща Перфоратор "MAKITA“;

- Второ място - село Липник с предметна награда за Кметство село Липник на стойност до 200 лева, включваща Акумулаторен трион "RAIDER“ с консуматив;

- Трето място - село Дянково с предметна награда за Кметство село Дянково на стойност до 100 лева, включваща Комплект ръчни инструменти "TOPMASTER“.

2. Категория "Училища“:

- Първо  място - ПГИ "Робер Шуман“ гр. Разград, с предметна награда на стойност до 300 лева, включваща Перфоратор "MAKITA“;

- Второ място - ОУ "Г.С. Раковски" с. Раковски, с предметна награда на стойност до 200 лева, включваща Акумулаторен трион "RAIDER“ с консуматив.

- Трето място -  ОУ "Отец Паисий“ с. Дянково, с предметна награда на стойност до 100 лева, включваща Комплект ръчни инструменти "TOPMASTER“.

3. Категория "Детски градини“:

- Първо място - ДГ № 14 "Славейче" гр. Разград, с предметна награда на стойност до 300 лева, включваща Перфоратор "MAKITA“;

- Второ място - ДГ "Митко Палаузов" с. Киченица, с предметна награда на стойност до 200 лева, включваща Акумулаторен трион "RAIDER“ с консуматив;

- Трето място - ДГ "Радост“ с. Мортагоново, с предметна награда на стойност до 100 лева, включваща Комплект ръчни инструменти "TOPMASTER“.

4. Категория "Организации и фирми“:

- Първо място - Ресторант "ЛЕС“ гр. Разград за поддържане и почистване на обществени озеленени площи в Северен градски парк Разград, с предметна награда на стойност до 300 лева, включваща Перфоратор "MAKITA“;

- Второ място - ЕТ "Хелиус – Б. Тасим" с. Липник, община Разград за поддържане и почистване на обществени озеленени площи покрай производствен обект на ул. "Липите“ № 1 в с. Липник, с предметна награда на стойност до 200 лева, включваща Акумулаторен трион "RAIDER“ с консуматив;

- Трето място - "СЕМПЕ 2“ ЕООД гр. Разград – за поддържане и почистване на обществени озеленени площи покрай административната сграда на адрес ул. "Трапезица“ № 8Б в гр. Разград, с предметна награда на стойност до 100 лева, включваща Комплект ръчни инструменти "WZG“.

5. Категория "Гражданско участие“ :

- Първо място - Бойко Обретенов, за поддържане и почистване на обществени озеленени площи с адрес бул. "България“ № 2 в гр. Разград, с предметна награда на стойност до 300 лева, включваща Перфоратор "MAKITA“;

-  Второ място - живущите на ул. "Южен булевард“ № 1 в гр. Разград, за поддържане чистотата и състоянието на озеленените прилежащи площи, с предметна награда на стойност до 200 лева, включваща Акумулаторен трион "RAIDER“ с консуматив;

- Трето място - Албена Станкова Станева, живуща на бул. "Княз Борис“ № 28 в гр.Разград, за поддържане чистотата и състоянието на озеленените прилежащи площи, с предметна награда на стойност до 100 лева, включваща Комплект ръчни инструменти "WZG“.

След награждаването на възрастните днес се проведе томбола и за най-малките  участници в хигиенизирането – децата, които се включиха в Акцията "Бонбони за смет“ на 20 април. Първата от над 20 предметни награди изтегли Кметът Добрин Добрев. Сред наградите имаше: баскетболна топка, раници, несесери, велосипедни ръкавици и други аксесоари за училище и за свободното време. Най-малкият късметлия бе 3-годишният Павел, който бе на тегленето на томболата заедно със своята майка.