НАЙ-ЧЕТЕНИТЕ НОВИНИ ДО 08:57


СВЪРЗАНИ НОВИНИ

Инж. Веска Георгиева, Столичен инспекторат: Най-лесно и екологосъобразно е да оставим старите гуми на автомобила си в автосервиза или в пункта за смяна на гуми

Инж. Веска Георгиева, Столичен инспекторат: Най-лесно и екологосъобразно е да оставим старите гуми на автомобила си в автосервиза или в пункта за смяна на гуми

11 Октомври 2018 | 12:26 | Агенция "Фокус"
София. Най-лесно и екологосъобразно е да оставим старите гуми на автомобила си в автосервиза или в пункта за смяна на гуми. Това каза директорът на Столичния инспекторат инж. Веска Георгиева по време на трета международна конференция: Разделното събиране на отпадъците за по-чист въздух, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Близо половината от дейността на инспекторатa се отнася до контрол по законосъобразното и екологосъобразното третиране, събиране и транспортиране на отпадъците на територията на София. С настъпването на зимния сезон се стига до нерегламентирано изгаряне на горими отпадъци. Трудността е в отпадъците от гуми, отработени масла и като цяло всички видове отпадъци, изгорени на открито“, заяви тя. „По разпореждане на кмета на София и с цел директно въздействие върху подобряването на качеството на въздуха Столичният инспекторат извършва много проверки. Служителите на РИОСВ-София, Столичен инспекторат, Общинска полиция и районните администрации проверяват как и по какъв ред се предават отпадъците, генерирани от промишлени дейности. Това са автосервизи, пунктове за смяна на гуми, пунктове за изкупуване на отпадъци от картон, хартия, цветни и черни метали. Най-лесно и най-екологосъобразно е човек като си смени гумите на колата да ги остави в автосервиза или в пункта за смяна на гуми, но това не винаги се получава и за това често ги виждаме пред входовете, по улиците“, заяви още тя. „Контролът на обектите е за спазване на изискванията на Закона за управление на отпадъците, но най-вече да не дишат гражданите това, което излиза от димните газове при изгарянето им. По време на съвместните проверки до 30 април 2018 година бяха проверени 492 обекта (от тях 406 бр. автосервизи и 86 пункта за изкупуване на отпадъци от хартия, картон, пластмаса и метали). Основният стремеж е ежедневни проверки и разчитаме на сигналите на гражданите, защото едно е 200-300 очи на инспекторите, друго е очите на 1.5-2 млн. чифта очи на гражданите в София“, заяви още тя. „Временни пунктове за рециклиране на гуми бяха открити в районите „Младост“, „Люлин“, „Връбница“, „Красна Поляна“ и др. Те работят и до сега. Подобни пунктове ще бъдат отворени в предстоящия сезон и в други райони. Услугата за гражданите е безплатна“, уточни още тя.

Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Петър Трайков, Столична Община: Едрогабаритните отпадъци са част от проблемите с качеството на въздуха

Петър Трайков, Столична Община: Едрогабаритните отпадъци са част от проблемите с качеството на въздуха

11 Октомври 2018 | 12:12 | Агенция "Фокус"
София. Едрогабаритните отпадъци (ЕГО) представляват една част от проблемите с качеството на въздуха. Това каза директорът на дирекция „Управление на отпадъците“ към Столична Община Петър Трайков по време на трета международна конференция: Разделното събиране на отпадъците за по-чист въздух, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Едрогабаритните отпадъци, които се генерират на територията на Столична Община включват доста разнородни видове фракции в себе си. Това, което ние сме идентифицирали като едрогабаритен отпадък включва основно мебели, матраци, ремонтни отпадъци и др. На база на проведените морфологични анализи на едрогабаритните отпадъци се вижда един превес на дървесината. Мебелите и дървесината имат потенциал да влязат в системите за последваща им употреба. Самите мебели могат да бъдат реставрирани и повторно използвани“, уточни той. „Към едрогабаритните отпадъци попадат и отпадъците от ремонтните дейности. Желанието ни е те да бъдат разделяни при тяхното изхвърляне, защото технологията на третирането им е много различно от останалите типове отпадъци и се губи възможността за тяхното повторно използване“, заяви още той.
„Проблемите, пред които сме изправени са нерегламентираното изгаряне на горимите материали от едрогабаритните отпадъци през зимния сезон, замърсявайки въздуха; липсва конкретна дефиниция за това какви отпадъци и материали попадат в определението за едрогабаритните отпадъци; значителни количества едрогабаритните отпадъци се изхвърлят в контейнерите за смесени битови отпадъци и др.“, обясни Трайков.
Цветелин ДИМИТРОВ
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Йоана Христова, зам.-кмет на София: При наличие на опасни отпадъци, гражданите могат да сигнализират и те да бъдат взети от техните домове чрез специална фирма

Йоана Христова, зам.-кмет на София: При наличие на опасни отпадъци, гражданите могат да сигнализират и те да бъдат взети от техните домове чрез специална фирма

11 Октомври 2018 | 12:00 | Агенция "Фокус"
София. Има телефонни номера, които гражданите да използват, така че опасните отпадъци да бъдат взети от техните домове. Това каза зам.-кметът на София в направление „Зелена система, екология и земеползване“ Йоана Христова по време на трета международна конференция: Разделното събиране на отпадъците за по-чист въздух, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Смесеният вид отпадъци отиват в завода за механо-биологично третиране на отпадъците и съответно се намалят количествата за депониране. В момента сме на трета фаза от интегрирания проект на Столична Община. Тя ще бъде изграждането на горивна инсталация заедно с „Топлофикация“. В нея ще се изгаря RDF гориво. Има и отделен поток за събиране на електронно и електрическо оборудване“, уточни тя. „Отпадъците от опаковки отиват на инсталации, които ги допреработват и след това биват рециклирани. Едрогабаритните и строителните отпадъци, които идват от нашите домове, отиват на площадката за третиране на Общинско депо, което е депото във Враждебна, където част от тези отпадъци могат да бъдат рециклирани, друга част за повторна употреба. Гумите, за които много се говори напоследък е още един поток разделно събирани отпадъци. Биологичните и зелените отпадъци, както и хранителните отпадъци от учебни заведения и големи ресторанти отиват за последващо оползотворяване и от тях произвеждаме ток и компост“, заяви още тя. „Батериите, акумулаторите и електрическото оборудване, посредством фирми биват рециклирани за оползотворяване. Опасните отпадъци се събират посредством специално определена фирма. Имаме и мобилен пункт, който се позиционира на различни места. Има и телефонни номера, които гражданите да използват, така че такъв тип отпадъци да бъдат взети от техните домове. Не на последно място са текстилните отпадъци. Тази есен направихме нарочна кампания с разполагането на специални контейнери за събиране на текстилни отпадъци. За първи път ще предложим на СОС да одобри такъв ред и начин за разделно събиране на текстилните отпадъци“, заяви още зам.-кметът. „Там, където имаме населени места основно от къщи, подобен тип системи за разделно събиране на отпадъците работят изключително добре. Имаме една тенденция, която нараства годините и показва, че гражданите все повече и повече осъзнаване за това, че трябва разделно да събират отпадъците“, обясни тя.
По думите и миналата година е стартирал проект, който се нарича „Стимулиране на участието на гражданското общество в процеса на рециклиране“. „Това са Балкански държави, стараещи се да формират едни трайни навици в населението. Основните цели на проекта “Benefit as you save” са създаването на местни стратегии и планове за действие в партниращите си градове, за да можем да увеличаваме процента на разделно събраните отпадъци. Още по-важно е да се предприемат мерки, така че гражданите също да участват активно в тези процеси“, уточни Христова.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Йорданка Фандъкова, кмет на София: Само за 10 години сведохме депонирането на отпадъци от 100% до 16%

Йорданка Фандъкова, кмет на София: Само за 10 години сведохме депонирането на отпадъци от 100% до 16%

11 Октомври 2018 | 11:18 | Агенция "Фокус"
София. Само за 10 години сведохме депонирането на отпадъци от 100% до 16%. Това каза кметът на София Йорданка Фандъкова във видеообръщение по време на трета международна конференция „Разделното събиране на отпадъците за по-чист въздух“, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Изграждането на интегрирана система за третиране на битови отпадъци в София започна преди 10 години. Днес имаме организация за разделно събиране на 12 вида отпадъци. В инсталацията за биологично третиране, от биоотпадъците произвеждаме ток и компост. В завода за третиране на отпадъците, след отделяне на всички отпадъци, които могат да бъдат рециклирани, произвеждаме RDF екологично гориво. Само за 10 години сведохме депонирането от 100% до 16%“, уточни тя. „Системата за разделно събиране на опаковки в София работи вече 10 години. Тенденцията показва, че софиянци все по-устойчиво разделят своите опаковки от смесения битов отпадък. В завода за третиране на отпадъци на Столична община, където на ден постъпват над 1200 тона смесени битови отпадъци, също има система, която разделя отпадъците от опаковките, както и тези, които могат да се преработват“, обясни кметът Фандъкова. „Извън опаковките в системата за разделно събиране, разделяме още 9 вида отпадъци като строителни, електрически, текстилни и опасни отпадъци. Те имат безспорно значение към различните компоненти на околната среда. За качеството на въздуха именно разделното събиране на тези отпадъци е от значение. Изгарянето им причинява сериозно замърсяване на въздуха. Важно е хората да знаят къде да изхвърлят старите си гуми, дрехи, батерии и Столична община ще продължи да работи активно по вземане на мерки за по-чист въздух. Чистият въздух зависи от всеки един от нас“, заяви още кметът на София.
Цветелин ДИМИТРОВ

Отвори в нов прозорец
прочети затвори

София: В града ще се проведе трета международна конференция, посветена на разделното събиране на отпадъците за по-чист въздух

София: В града ще се проведе трета международна конференция, посветена на разделното събиране на отпадъците за по-чист въздух

11 Октомври 2018 | 07:51 | Агенция "Фокус"
София. В града ще се проведе трета международна конференция на тема „Разделното събиране на отпадъците за по-чист въздух“. Това съобщиха от пресцентъра на Столична община. Разделното събиране на отпадъците е темата на Третата международна конференция „Benefit-As-You-Recycle“, организирана от Столична община. Събитието ще се състои от 10.30 часа днес в хотел „Сити София“ (на ул. „Стара планина“ 6). Участие ще вземе зам.-кметът по околна среда Йоана Христова.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

СНИМКА НА ДЕНЯ
Почина знаковият моден дизайнер на Шанел Карл Лагерфелд. 19 февруари 2019 г.
Почина знаковият моден дизайнер на Шанел Карл Лагерфелд. 19 февруари 2019 г.

ВИДЕО
Кубрат Пулев подкрепи българския туризъм с нов видеоклип
Кубрат Пулев подкрепи българския туризъм с нов видеоклип
Официалната страница Информационна Агенция Фокус във Facebook
Начало | Услуги | Архив | Партньори | Тарифи | Радио реклама | За нас | Общи условия | Кариери | Контакти |
© 2019 Информационна агенция ФОКУС Съдържанието на Информационна агенция ФОКУС и технологиите, използвани в интернет страницата, са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права. Всички текстови, аудио, видео, фотографски и графични изображения, публикувани в базата данни, са собственост на Информационна агенция ФОКУС, освен ако изрично е посочено друго. ПОЛЗВАТЕЛИТЕ и АБОНАТИТЕ се задължават да използват материали от информационната база данни съгласно Общите условия на Информационна агенция ФОКУС и действащото в Република България законодателство.