НАЙ-ЧЕТЕНИТЕ НОВИНИ ДО 07:02

СВЪРЗАНИ НОВИНИ

Ивайло Деев: 564 са санкционираните семейства от област Велико Търново във връзка с допуснати неизвинени отсъствия на децата им през първо тримесечие на 2017 година

Ивайло Деев: 564 са санкционираните семейства от област Велико Търново във връзка с допуснати неизвинени отсъствия на децата им през първо тримесечие на 2017 година

21 Април 2017 | 17:53 | Агенция "Фокус"
Велико Търново. 564 са санкционираните семейства във връзка с допуснати неизвинени отсъствия на децата им през първо тримесечие на 2017 година. Това каза юрисконсултът от Дирекция „Социално подпомагане“ във Велико Търново Ивайло Деев, предаде репортер на Радио „Фокус“ – Велико Търново. Деев уточни, че 139 семейства са от Дирекция „Социално подпомагане“ - Свищов, 118 са от ДСП - Велико Търново, 110 – ДСП „Павликени“, 85 – ДСП - Горна Оряховица, 67 – ДСП - Стражица, 45 – ДСП - Елена. „630 са санкционираните семейства, на които децата им имат 5 или повече неизвинени семейства. Най-голям е броят им отново в ДСП-Свищов – 152 семейства. 53 семейства са санкционирани за 3 или повече отсъствия на децата им в предучилищна възраст, също 53 за деца в предучилищна възраст с 3 или повече отсъствия по неуважителни причини“, каза Ивайло Деев. Той допълни, че децата, на които е отказано отпускането на месечна помощ по чл.7 от ЗСПД, са 5.
Рени ПЪРВАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Ивайло Деев, „Социално подпомагане“ - Велико Търново: Месечни помощи за дете се отпускат въз основа на подадена молба-декларация

Ивайло Деев, „Социално подпомагане“ - Велико Търново: Месечни помощи за дете се отпускат въз основа на подадена молба-декларация

21 Април 2017 | 15:10 | Агенция "Фокус"
Велико Търново. Месечни помощи за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, се отпускат въз основа на подадена молба-декларация по образец, утвърден от министъра на труда и социалната политика. Това каза юрисконсултът от Дирекция „Социално подпомагане“ във Велико Търново Ивайло Деев, предаде репортер на Радио „Фокус“ – Велико Търново. Той уточни, че месечните помощи за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, се предоставят в пари или под формата на социални инвестиции на семействата и бременните жени със средномесечен доход на член от семейството за предходните 12 месеца, по-нисък или равен на дохода, определен за целта в закона за държавния бюджет на Република България за съответната година (400 лв. за 2017 год.), но не по-малък от предходната година. „Детето не трябва да е настанено за отглеждане на пълна държавна издръжка в специализирана институция за деца, редовно посещава подготвителните групи в детските градини или подготвителните групи в училищата за задължителна предучилищна подготовка на децата, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние, до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, редовно посещава училище, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние и да живее постоянно в страната. Размерът на помощта по ал. 1 се определя ежегодно със закона за държавния бюджет на Република България за съответната година, като този размер за 2017 година за семейство с едно дете е- 37 лв., за семейство с две деца – 85 лв., за семейство с три деца – 130 лв., за семейство с четири деца – 140 лв., като за всяко следващо дете в семейството помощта за семейството расте с 20 лв., за отглеждане на близнаци по чл. 7, ал. 6 от Закона за семейни помощи за деца е 75 лв. При определяне на средномесечния доход по чл. 7, ал. 1 ЗСПД се вземат предвид всички ненавършили пълнолетие деца, както и навършилите пълнолетие, ако продължават да учат, до завършване на средно образование, но не повече от навършване на 20-годишна възраст, които се отглеждат в семейството (родени, осиновени, припознати, доведени, заварени, с изключение на сключилите брак) към момента на пораждане на правото. Към молба-декларацията се прилагат следните документи: удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 календарни месеца, предхождащи месеца, през който е подадена молба-декларацията – за лицата, работещи по трудови и/или по служебни правоотношения; служебна бележка от специализирана институция за отглеждане на деца на пълна държавна издръжка за времето, през което детето ще се отглежда в семейството; удостоверение по образец съгласно приложение № 7, издадено от детската градина/училището, че детето е записано в подготвителна група за задължителна предучилищна подготовка или като ученик/ученичка, а за новата учебна година – в срок до 31 октомври, решение на екипа за комплексно педагогическо оценяване към регионалния инспекторат по образованието, че детето не може да посещава училище; удостоверения за раждане на децата, отглеждани в семейството; лична карта; копие от заповед на директора на дирекция „Социално подпомагане“ и/или решение на съда за настаняване на детето в семейство на роднини, близки или в приемно семейство, копие от влязло в сила решение на съда за допускане на развод между съпрузите; копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител; служебна бележка, удостоверяваща извършените задължителни имунизации и профилактични прегледи на детето, издадена от личния лекар на детето, а при липса на избор на личен лекар – от регионалната здравна инспекция; удостоверение за наследници ;удостоверение за семейно положение, както и експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК – за справка“, обясни Ивайло Деев.
Рени ПЪРВАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Ивайло Деев: Изплащането на месечните помощи на ученици се прекратява от началото на месеца, след който е отпаднало основанието за получаването им

Ивайло Деев: Изплащането на месечните помощи на ученици се прекратява от началото на месеца, след който е отпаднало основанието за получаването им

21 Април 2017 | 13:47 | Агенция "Фокус"
Велико Търново. Изплащането на месечните помощи на учениците се прекратява от началото на месеца, следващ месеца, през който е отпаднало основанието за получаването им. Това каза юрисконсултът от Дирекция „Социално подпомагане“ във Велико Търново Ивайло Деев, предаде репортер на Радио „Фокус“ – Велико Търново. Деев уточни, че молба-декларация за месечни помощи по чл. 17 се подава на всеки 12 месеца. „Директорът на училището ежемесечно изпраща на Регионалната дирекция за социално подпомагане по постоянен адрес на родителите справка по образец съгласно приложение № 4 за всеки ученик, отсъствал през съответния месец 5 учебни часа, за които няма уважителни причини. Директорът на детската градина или училището, в които има подготвителни групи за задължителна предучилищна подготовка, ежемесечно изпраща на регионалната дирекция за социално подпомагане по постоянен адрес на родителите справка по образец съгласно приложение № 8 за всяко дете, отсъствало през съответния месец повече от 3 дни, за които няма уважителни причини“, каза Ивайло Деев. Той уточни, че справката се изпраща за периода 15 септември – 31 май. „Справките се изпращат до 5-то число на следващия месец по електронен път и на хартиен носител и се препраща в срок до 3 дни на дирекция „Социално подпомагане“ по постоянен адрес на родителите. Помощта по чл. 7, ал. 1 и 2 ЗСПД се спира със заповед на директора на Дирекция „Социално подпомагане“ или упълномощено от него длъжностно лице за месеца, посочен в справката, и се възобновява от следващия месец, когато основанието за спиране не е налице. В случаите на преместване на ученик по време на учебната година директорът на приемащото училище изпраща справка по образец за записания ученик съгласно приложение № 5 на регионалната дирекция за социално подпомагане по постоянен адрес на родителите в 14-дневен срок от записването. Регионална дирекция за социално подпомагане изпраща в срок 3 дни справката на дирекция „Социално подпомагане“ по постоянен адрес на родителите“, каза Ивайло Деев. Той обясни, че в случаите на преместване на дете от подготвителна група за задължителна предучилищна подготовка през периода 15 септември – 31 май, директорът на приемащата детска градина или училище изпраща справка по образец за записаното дете съгласно приложение № 9 на регионалната дирекция за социално подпомагане по постоянен адрес на родителите в 14-дневен срок от записването. Ивайло Деев уточни, че Регионалната дирекция за социално подпомагане изпраща в срок 3 дни справката на дирекция „Социално подпомагане“ по постоянен адрес на родителите.
Рени ПЪРВАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

СНИМКА НА ДЕНЯ
Пожарникар се бори с огъня в Португалия. 17 октомври 2017 г.
Пожарникар се бори с огъня в Португалия. 17 октомври 2017 г.

ВИДЕО
Референдумът в Каталония доведе до стачки и полицейско насилие
Референдумът в Каталония доведе до стачки и полицейско насилие
Официалната страница Информационна Агенция Фокус във Facebook
Начало | Услуги | Архив | Партньори | Тарифи | Радио реклама | За нас | Общи условия | Кариери | Контакти |
© 2017 Информационна агенция ФОКУС Съдържанието на Информационна агенция ФОКУС и технологиите, използвани в интернет страницата, са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права. Всички текстови, аудио, видео, фотографски и графични изображения, публикувани в базата данни, са собственост на Информационна агенция ФОКУС, освен ако изрично е посочено друго. ПОЛЗВАТЕЛИТЕ и АБОНАТИТЕ се задължават да използват материали от информационната база данни съгласно Общите условия на Информационна агенция ФОКУС и действащото в Република България законодателство.