От футболния Левски обявиха официално, че клубът е с нетна загуба от малко над 1 млн. лв. за отчетната 2022 година. Това става ясно от финансовия отчет на дружеството, публикуван в официалния сайт на "сините".

Приходите на "сините“ за 12-е месеца са в размер на 17 421 000 лв., но разходите през периода са 18 478 000 лв., което без отсрочения данък от 56 000 лв. прави нетна загуба от 1 001 000 лв.. Най-много клубът е похарчил за възнаграждения и социално осигуряване на персонала – 7 320 000 лв.

Текущите пасиви на столичани към 31 декември 2022 година са в размер на 31 596 000 милиона лева.

Това е значително влошен финансов резултат за ПФК Левски АД в сравнение с 2021 година, за която клубът отчете нетна печалба от 1 604 млн. лв.