Футболен клуб Левски обяви на своя сайт информация относно кампания "Акции 23". Причината са многобройните запитвания от настоящи акционери. 

"Левскари,

Заради многобройните запитвания от акционери на "Професионален футболен клуб Левски“ АД, споделяме с Вас реда, по който настоящите акционери могат да раздробят притежаваните от тях временни удостоверения или акции на по-малки пакети, които впоследствие да прехвърлят (джиросат).

Ако новите акционери са вписани в акционерната книга на дружеството преди провеждането на предстоящото общо събрание на 06.04.2023 г., те ще придобият правото да закупят акции от плануваното увеличаване на капитала на дружеството. Чрез приложената молба можете да отправите искане до клуба да замени настоящото Ви временно удостоверение или акции и да го подмени с нови, което ще Ви позволи да прехвърлите част от Вашите акции на друго лице, а останалите да запазите за Вас.

Бланка-молба-за-замяна-на-ВУИзтегляне

Молбата следва да отразява точния номер на временното удостоверение, което притежавате, както и номерата на акциите, които са инкорпорирани в него. Молбата заедно с оригиналното временно удостоверение или акции се подават на място в административната сграда на клуба в гр. София, ул. "Тодорини кукли“ № 47.

Крайният срок за подаване на молба за преиздаване на акции е 24.03.2023 г.

Новите акционери могат да бъдат вписани в акционерната книга на дружеството със следното заявление не по-късно от 29.03.2023 г.

Бланка-вписване-в-акционерна-книгаИзтегляне

Може да задавате Вашите въпроси, отнасящи се до кампанията по повод увеличението на капитала на "ПФК Левски“ и на мейл akcii2023@levski.bg или на телефони 0884133543 и 0884188632 между 9:00 и 17:00 часа всеки работен ден", написа от клуба на клубния сайт.