СВЪРЗАНИ НОВИНИ

Изборите за кмет на Община Септември се отлагат за 27 септември

Изборите за кмет на Община Септември се отлагат за 27 септември

Септември. С указ на президента Румен Радев се пренасрочват от 14 юни 2020 г. на 27 септември 2020 г. всички вече насрочени частични избори за кметове, включително и този за кмет на Община Септември, предаде репортер на Радио "Фокус" - Пазарджик.До частичен избор за кмет на община Септември се стигна след като съдът потвърди решението на КПКОНПИ за конфликт на интереси при до...

10 Април 2020 | 15:00 | Агенция "Фокус"

Административен съд - Пазарджик отмени решението на ОИК - Септември за отказ да прекрати пълномощията на кмета Марин Рачев

Административен съд - Пазарджик отмени решението на ОИК - Септември за отказ да прекрати пълномощията на кмета Марин Рачев

Пазарджик. Административният съд в Пазарджик отмени решението на Общинска избирателна комисия (ОИК) - Септември, с което се отказва да се обяви предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на Община Септември Марин Рачев, съобщиха от съда. Съдът изпраща преписката на Общинска избирателна комисия Септември за ново произнасяне, в срок от 14 дни от влизане в сила на съдебното решение, съобразно указанията на съда по тълкуването и прилагането на закона, дадени в постановения съдебен акт. В мотивите си съдът счита, че релевантно за приложението на чл. 42, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация е моментът, в който е влязъл в сила акта за установяване на конфликт на интереси, без значение за коя от всички длъжност по чл. 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ), заемана тогава от лицето, и юридическия факт на заемана от същото това лице длъжност кмет към момента на влизане в сила на установителния акт. При тези предпоставки, Общинската избирателна комисия в условията на обвързана компетентност следва да прекрати предсрочно пълномощията на кмета. Изводите съответстват и с целта на ЗПКОНПИ, а именно да се изключи всякакво съмнение, че при изпълнение на длъжността, лицето ще е безпристрастно и обективно и така ще изпълнява своите задължения и упражнява своите правомощия. Обратното би означавало да се създадат предпоставки за съзнателно заобикаляне на разпоредбите на ЗПКОНПИ, избягване на последиците от установен конфликт на интереси и лицата, за които е установен такъв, поради нарушение на служебните си задължения в частен интерес, да продължат да заемат публична държавна служба. Решението може да се обжалва в седемдневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.

28 Януари 2020 | 14:43 | Агенция "Фокус"

ОИК - Септември отказа да обяви предсрочното прекратяване на пълномощията на кмета на Общината Марин Рачев

ОИК - Септември отказа да обяви предсрочното прекратяване на пълномощията на кмета на Общината Марин Рачев

Септември. ОИК - Септември отказа да обяви предсрочното прекратяване на пълномощията на кмета на Общината Марин Рачев, съобщиха от Общинската избирателна комисия. Решението на ОИК подлежи на обжалване в седемдневен срок, считано от обявяването му пред Административен съд - Пазарджик. В мотивите за отказа се посочва, че решението на КПКОНПИ, с което се установява конфликт на интереси по отношение на Марин Рачев, констатира и санкционира неправомерно поведение на конкретна личност по време на изпълнение на изборната длъжност „кмет” в периода 2014 г. – 2019 г., което изрично се посочва в мотивите на съдебното решение. Също там е отбелязано, че актът, за който съдът е счел, че съставлява конфликт на интереси, е бил отменен преди подаването на сигнал до КОНПИ. Според ОИК - Септември към настоящия момент е започнал нов кметски мандат за периода 2019 – 2023 г. ЗМСМА предполага прекратяване на правомощията на действащ кмет по отношение на когото е установен конфликт на интереси при и по повод изпълнение на служебните му задължения. Следователно, доколкото установеният конфликт се отнася за предходен мандат, то тази Общинска комисия, назначена за нуждите на настоящия мандат, следва да направи разграничение между периода, в който този конфликт е установен и текущия мандат, който е различен, се посочва още в мотивите на ОИК.

8 Януари 2020 | 10:55 | Агенция "Фокус"