Управителният съвет на БФ Волейбол реши България да кандидатства за домакинство на европейското първенство за мъже през 2026 година. Турнирът има изключително значение. За първи път в историята петте континентални първенци ще получат директна квота за олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г

"Досега винаги сме имали политическа и държавна подкрепа за развитието на прекрасния ни спорт – каза Любомир Ганев, президент на федерацията. - Надявам се, че и сега ще е така."

България се представи изключително добре като съорганизатор на Евро 2023 в лицето на Варна.

Освен това Управителният съвет свика редовно общо събрание на 26 март от 10 ч на ул. "Баку" 3 в зала "Витоша". Дневният ред е следният:

1. Приемане на отчет на УС на БФВ за дейността на сдружението за 2023 г., включващ и отчет за 2023 г. по чл. 30, ал. 2, т. 1 от ЗФВС, във връзка с приетата Програма на БФВ по чл. 28, ал. 1, т. 10 от ЗФВС.

2. Приемане на финансов отчет на БФВ за 2023 г. и на доклад на одитор, извършил заверка на финансовия отчет за 2023 г.

3. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на председателя на сдружението и на членовете на управителния съвет на БФВ за дейността им през 2023 г.

4. Приемане на бюджет за дейността на БФВ през 2024 г.

5. Приемане на решение за избор на одитор и за оторизация за извършване на заверката на финансовия отчет на БФВ за 2024 г.

6. Утвърждаване на информация и оценка на дейността на спортните клубове, членове на БФВ, за спортно – състезателната 2023 година, съгласно Приложение № 2 към Раздел VI, т.4. от Програма за финансово подпомагане на проекти за развитие на спортните клубове за 2024 година.

В друга точка Управителният съвет утвърди тримесечния съдържателен отчет и годишния финансов отчет към договора с ММС.