Стефан Цветков бе преизбран за председател на Българска федерация тенис на Отчетно-изборното Общо събрание в Дряново.

Така Стефан Цветков получи доверие за пети 4-годишен мандат.

Той получи 46 гласа. 28 клуба имаха делегати на Общото събрание.

На събранието бяха приети годишен финансов отчет за 2023 г. и беше предложен проектобюджет за 2024 г. Беше приета наредба и календар на турнирите за 2024 г.

Управителният съвет на БФ Тенис има нови осем нови лица.

Състав на Управителен съвет на БФТ:

1. Стефан Цветков

2. Мариана Печеян

3. Рангел Марков

4. Екатерина Генова

5. Николай Стайков – нов

6. Камен Георгиев – нов

7. Георги Чочев

8. Кристин Грозданов

9. Веселин Балевски

10. Милко Милев

11. Калоян Радославов

12. Радослав Петков

13. Илиян Терзиев – нов

14. Орлин Станойчев – нов

15. Иван Топчийски – нов

16. Иван Лалов – нов

17. Слави Цингов – нов

18. Валентин Игнатов

19. Мартин Макариев

20. Мартин Велев – нов

21. Николай Борисов

Николай Стойчев беше избран за председател на Треньорския съвет към БФТ.

Състав на треньорски съвет:

1. Николай Стойчев

2. Роберт Сократов

3. Стефан Пантов

4. Григор Костов

5. Илия Кушев

6. Ивайло Илиев

7. Цветомира Николова Иванова

8. Серафим Грозев

9. Михаил Атанасов

10. Илко Славов

11. Ивайло Цонев

12. Христоско Атанасов

13. Петър Рангелов

На събранието беше приета стратегия-програма на Българска федерация по тенис за периода 2024-2028 г.