Д-р Галя Викьова, заместник изпълнителен директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) взе участие в Кръгла маса на тема "Качествени ли са българските млечни продукти“, организирана от Сдружение "За достъпна и качествена храна“. Това предадоха от пресцентъра на БАБХ.

Д-р Викьова подчерта, че няма млекопреработвателно предприятие в страната, което да е оставено без контрол. БАБХ извършва постоянен контрол, който е базиран на направената оценка на риска. Тя изтъкна, че млечни продукти се произвеждат не само по БДС, затова показателите, които биват контролирани могат да са различни при различните млечни продукти.

"Важно е продуктите, които са по БДС да покриват изискванията на стандарта, а тези, които не са по БДС, да покриват изискванията на технологичната документация, по която са произведени“, посочи заместник изпълнителният директор на БАБХ. При всички положения трябва да бъде спазено общото законодателство по отношение на това, което се влага, и по отношение на етикетирането.

Д-р Викьова подчерта, че БАБХ не носи отговорност за качеството на произвежданите продукти. "Качеството на произвежданите продукти се гарантира от производителя и неговата система за самоконтрол. Агенцията по храните упражнява контрол върху самоконтрола на бизнес операторите и така гарантира безопасността на храните“, посочи д-р Галя Викьова.