Анализът на финансовите показатели на "Ел Би Булгарикум" към 30 юни показва устойчива тенденция на стабилно финансово състояние. От началото на годината до края на юни дружеството отчита печалба в размер на 2,738 млн. лв., като за първото тримесечие тя е в размер на 1,215 млн. лв, а за второто – 1,523 млн. лв. Това каза в интервю за БТА изпълнителният директор на "Ел Би Булгарикум" ЕАД Владимир Русев, потърсен за коментар във връзка с включването от ЕК и на българското бяло саламурено сирене в списъка на защитените наименования за произход, както и заради предстоящото участие на фирмата на Международното изложение "Агра" в Словения в периода 26 – 31 август.

Приходите на държавното дружество бележат ръст с 25,44 на сто

През първото шестмесечие на 2023 г. приходите на държавното дружество са се увеличили с 2,773 млн. лв. или бележат ръст с 25,44 на сто, съобщи изпълнителният директор на компанията. Основно увеличението на приходите се формира от значително повишеното търсене на продуктите на "Ел Би Булгарикум" във всички канали за дистрибуция - фирмените магазини, търговските вериги - партньори на дружеството, и разносната търговия. Към 30 юни 2023 г. предприятието няма просрочени задължения. Регулярно се погасяват текущите задължения към доставчици и персонала, каза Владимир Русев. Едноличен собственик на капитала на дружеството е "Държавна консолидационна компания" ЕАД.

Изпълнителният директор на "Ел Би Булгарикум" оцени добавянето в регистъра на ЕС със защитени наименования за произход на "Българско кисело мляко" и "Българско бяло саламурено сирене" като изключителен успех за целия сектор, за всички по веригата - от млекопроизводители до потребители. Тази защита легитимира продуктите ни като най-висококачествени и разкрива по-широк икономически потенциал. Нашата компания вече предприема стъпки за сертифициране, още повече, че концепцията ни за използване единствено на българско сурово мляко в производството, наложена през март тази година, съвпада с изискванията на стандарта, посочи още Русев. Той каза, че компанията може да се превърне в солиден партньор на българските млекопреработватели по отношение симбиотичните закваски за кисело мляко, съдържащи бактерии Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus и Streptococcus thermophilus, както и на закваските за сирене, съдържащи бактерии Lactococcus lactis subsp. lactis и Lactobacillus casei, на които "Ел Би Булгарикум" е пазител и производител.

Доставчиците на мляко

Една от първите стъпки, които новото ръководство предприе след встъпването си в длъжност, бе да приеме вътрешни правила за избора на доставчици на сурово мляко, каза Русев, който пое поста в края на февруари тази година. Той посочи, че е била свикана вътрешна комисия, която е създала критерии за оценка, осигуряващи обективност на избора на доставчици, а доставките са били диверсифицирани. Ние подкрепяме българските млекопроизводители и решихме да работим изцяло с българско мляко, стремейки се да балансираме между търговския интерес и социалната мисия на компанията, заяви изпълнителният директор на предприятието. По негови данни за първите 4 месеца на годината вносното мляко е било малко над 33 000 тона, а доставчиците са от традиционните Полша, Унгария и Румъния, като цената към момента варира между 0,40 и 0,46 евро с доставката. В актуализираната версия на Бизнес програмата на дружеството са предвидени инвестиции за разкриване на два нови, напълно оборудвани фирмени магазина, каза Русев. В технологичен план, дружеството предвижда модернизиране на линията за разфасоване на кисело мляко, на линията за разфасоване на масло и др.  

В дружеството работят 145 души

Изпълнителният директор на "Ел Би Булгарикум" съобщи, че средносписъчният персонален състав на предприятието през второто тримесечие на 2023 г. бележи ръст спрямо първото тримесечие с 13 нови служители и към момента в дружеството работят 145 души. Основните назначения са на оператори в отделните цехове на базата във Видин, шофьори, на съответно квалифицирани кадри в отделните звена на Центъра за научноизследователска и развойна дейност (ЦНИРД), както и в счетоводството на компанията.

Новите пазари

Държавният производител на мляко и млечни продукти планира да разшири географията на присъствието си по света. Сред потенциалните дестинации са Малайзия, Пакистан, Йордания. Русев съобщи, че този месец предстои пускането на българска серия от продукти на пазара в Монголия в резултат на партньорството на българската компания с местната "АПУ Дайри". Предстоят преговори за увеличаване на обемите на продуктите на "Ел Би Булгарикум" на финландския пазар. В другите страни имаме изпратени проби, които в момента са в тестови период и предстои разработване на стратегия за пускането на изцяло българска линия на местните пазари, допълни изпълнителният директор на млечната компания. По думите му има проявен търговски интерес за готовата продукция на предприятието от страни от ЕС като Гърция, Чехия и Германия. Заради нарастващата популярност на здравословното хранене по света, все повече страни и фирми проявяват интерес към неоспоримите качества, които има българското кисело мляко. Основно интерес за придобиване на българския млечен лиценз идва от страни като Индия, Израел, Виетнам, Малайзия и др., каза Русев