Сагата с Ел Би Булгарикум продължава. В писмо до медиите уволненото ръководство на Ел Би Булгарикум ЕАД излезе с остра позиция относно работа на новото ръководство на държавното предприятие.

"В средата на тази седмица новият изпълнителен директор на Ел Би Булгарикум ЕАД г-н Владимир Русев и Министърът на икономиката и индустрията Никола Стоянов гръмко обявиха, че ще има ново намаление на цените във фирмените магазини на Ел Би. Празните витрини красноречиво говорят за "успехите“ на новото ръководство и кампанията за намаление на цените". Това се казва в позицията на уволненото ръкодство на Ел Би Булгарикум ЕАД, представлявано от Невена Петрова, уволнена като Председател на Съвета на директорите на държавното предприятие.

"Когато коментира резултатите от проверките на КЗП в търговската мрежа, Министър Стоянов заяви, че едно от нарушенията представлява практиката на търговците да обявяват намаление на стоки без да предвидят необходимите количества за продажба при обявените намаления. Във фирмените магазини на Ел Би тази практика е фрапантна!", пише още в позицията.

"Звездният екип от новоназначени ръководители с благословията на изпълнителния директор на Държавната консолидационна компания Венцислав Димитров показва впечатляващи резултати", се казва в писмото.

"Празните витрини са доказателство, че новото ръководство е неспособно да управлява дружеството. Освен производител на млечни продукти, Ел Би Булгарикум е дружество от национален интерес, защото то съхранява национално богатство - банката с щамове на лактобацилус булгарикус и държи лицензионните права за производство на млечни продукти с надпис "България“ в чужбина. Да се даде управлението на това дружество в ръцете на неподготвен екип е сериозен проблем, за който носят отговорност както изпълнителният директор на ДКК ЕАД Венцислав Димитров и Министърът на икономиката и индстрията Никола Стоянов като представители на едноличния собственик на капитала в Ел Би Булгарикум ЕАД", категорични са от уволненото ръководство.

По думите им Ел Би Булгарикум има нужда от ръководители, които имат ясна визия и посока за развитие на дружеството.

"Нашата концепция е увеличане на производството на качествени млечни продукти с качествени суровини, закупени на конкурентни цени, за да може да се търси намаление на цените на крайната продукция едновременно с гарантирана доходност на дейността. В тази посока бяха предприети адекватни мерки от декември 2022г. с постигнати резултати с Решението от 17 февруари на уволнения изпълнителен директор за намаление на цените във фирмените магазини. Сегашното ръководство показва, че не може да продължи ефективно тази важна политика. Бяха предприети действия за разширяване на магазинната мрежа на Ел Би в страната така, че качествените продукти на Ел Би да достигнат на разумни цени до всички български граждани. Реално Ел Би може да направи собствена национална верига със "социални“ магазини, в които да се предлагат български хранителни продукти с минимална печалба, защото основната мисия на държавното дружество е да работи за обществения интерес, който в сегашните икономически условия е да предложи на българските граждани хранителни продукти на разумни цени", пишат още от уволненото ръководство като уточняват, че ще следят от близо дали тази насока ще бъде последвана от новото ръководство.

В своята позиция до медиите те описват и състава на новия ръководен екип:

-нов изпълнителен директор, избран след написан сигнал срещу решение на Съвета на директорите, на което самият той е положил подпис и е гласувал "ЗА“ без забележки,

- нов търговски директор – препоръчан за назначаване от Венцислав Димитров през януари, с опит по продажби на софтуерни продукти, неназначен от старото ръководство след проведено интервю за търговец, но назначен за търговски директор от новото ръководство

- нов директор по инвестиционните дейности- назначен по препоръка на Венцислав Димитров през декември и неофициално представен като неговите "очи и уши“ и лице за контакт на едноличния собственик на капитала, уволнен от старото ръководство поради несправяне с възложените му задачи и преназначен на позицията в Ел Би след уволнение на изпълнителния директор, автор на доклад срещу старото ръководство

- директор Производство – назначен по препоръка на Венцислав Димитров, излязъл в дългосрочен болничен при повикване от ръководството за връчване на заповед за уволнение и напълно реабилитиран при новото ръководство, известен като експерт по сухото мляко

- ръководител ПБ Видин – понижен поради несправяне с организация на работата на производствената база във Видин, възстановен от новото ръководство, един от авторите на сигнал срещу уволненото ръководство... Зооинженер по образование.