Поради редица сигнали за нарушения изпълнителният директор на "Ел Би Булгарикум" е освободен от длъжност. Решението е взето на заседание на Съвет на директорите на Държавната консолидационна компания, съобщиха от ДКК.

В ДКК е постъпила информация, че веднага след избирането му на поста, Николай Маринов закупува моторни превозни средства. Избраната фирма не е оторизиран дилър. В сигнала се твърди, че сумата за превозните средства е силно завишена. 

Също така, малко след встъпването му в длъжност, "Ел Би Булгарикум" започва да закупува суровина от фирма, която е новорегистрирана (през месец декември 2022 г.). Има индикации, че цената, на която доставят млякото, е силно завишена. 

Дългогодишни работници от производствената база във Видин подават сигнал в ДКК, че качеството на суровината е значително занижено. Отделно, най-вероятно за да се генерират по-големи доставки от фирмата-доставчик, "Ел Би Булгарикум" се презапасява с готова продукция, която трудно може да бъде пласирана преди да изтече срокът ѝ на годност. 

От изпълнителният директор на ДКК е назначена проверка по всички сигнали, която е възпрепятствана с редица молби за отлагане във времето и не предоставяне на документи.  В тази връзка на Съвет на директорите на ДКК е взето решение за освобождаване на изпълнителния директор и председателя на Съвета на директорите на "Ел Би Булгарикум" и е разпоредено стартирането на проверка. 

От Държавната консолидационна компания заявяват, че при избора на изпълнителния директор са спазени всички публични процедури, но при сигнали за подобни нередности ще се вземат категорични мерки.