Върховният административен съд остави в сила решение на Административен съд - Търговище, с което на местните избори на 29.10.2023 г. е обявен за избран за кмет на Община Омуртаг на първи тур Ешреф Ешрефов, издигнат от Местна Коалиция (МК) "Съюз на Демократичните сили /НДПС/", съобщиха от ВАС.

Административно дело № 12347/2023 г. е образувано във ВАС по жалба на Политическа партия (ПП) "Движение за права и свободи" (ДПС).

Върховните съдии приемат, че решението на първоинстанционния съд е правилно и не са допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила. Касационната инстанция приема за обоснован извода на първоинстанционния съд, че са допуснати нарушения на изборното законодателство след констатирани съвкупни нарушения на секционната избирателна комисия.

Съдът много подробно е описал нарушенията при самите протоколи – извършени са поправки и задрасквания, което е в нарушение на чл. 441, ал. 2 от Изборния кодекс. Видно от доказателствата по делото, действителните гласове за Ешреф Ешрефов по протоколи СИК № 252200037 и СИК № 252200012 са в общ брой 358 гласа. Извадени от общия брой на гласовете за този кандидат по оспореното решение - 5117 броя, се получава резултат от 4759 броя. При установената от съда грешка в Протокола на ОИК - Омуртаг в общия брой на действителните гласове за всички кандидати от всички партии, който следва да е от 9803, като праг за определяне на изборния резултат по чл.452, ал. 3 от ИК трябва да е повече от 4901.5 броя. Това налага извода, че броят от 4759 гласове за Ешреф Ешрефов, се явяват под този праг.

По делото не може да се установи, че отразените гласове в протоколите за Ешреф Ешрефов са надлежно отразени и действителни. Това нарушение съществено въздейства върху данните от всички протоколи и върху резултата от тях за всички кандидати. Съгласно разпоредбата на чл. 445, ал.3 от ИК, когато общинската избирателна комисия установи несъответствие във вписаните в протокола данни, което не може да се отстрани от секционната избирателна комисия, секционната избирателна комисия заедно с общинската избирателна комисия извършват ново преброяване на гласовете след приемането на протоколите на всички секционни избирателни комисии. Тези грешки в протоколите, правилно са приети от първоинстанционния съд, че водят до резултат, различен от отразения в протокола на общинската избирателна комисия за общия брой действителни гласове за всички кандидати.

При установените от съда нарушения на Изборния кодекс, правилно е приетото, че е налице опорочаване на изборния процес, което налага отмяна на решението и връщане на книжата на съответната общинска избирателна комисия за обявяване на действителните резултати, съобразно чл.459, ал.10 от ИК.

Решението на ВАС е окончателно.

От "Фокус" ви съобщихме, че кметът на Омуртаг Ешреф Ешрефов е получил инфаркт след арест, а по-късно стана ясно, че той и баща му са обвиняеми за организирана престъпна група. След като първоначално делото пропадна, все пак съдът в Търговище взе мярка за неотклонение "задържане под стража" по отношение на Ешреф Ешрефов.

Впоследствие Оръжният съд в Търговище е взел мярка за неотклонение "домашен арест" по отношение на кмета на Омуртаг Ешреф Ешрефов.