Сагата с кмета на Омуртаг Ешреф Ешрефов продължава. След като в началото на месеца ВАС отмени избирането му за кмет, дни по-късно и след повторно преброяване на три избирателни секции се оказа, че той всъщност печели, проследи "Фокус".

Ето и какво се констатира в Решние № 162 на ОИК - Омуртаг:

ОТНОСНО: обявяване на избрания за Кмет на община Омуртаг след проведена процедура по чл. 445, ал.3 от ИК и извършване на ново преброяване на гласовете в СИК № 252200037 с.Могилец, СИК № 252200012 с.Беломорци и СИК № 252200055 гр.Омуртаг

Общинската избирателна комисия на основание Чл.87, ал.1, т.26 от ИК, чл. 452 от Изборния кодекс във вр. с Решение № 2745 от 07.03.2024 г. на Върховният административен съд на Република България и решение № 172 от 24.11.2023 г., по административно дело № 215 от 2023 година на Административен съд – Търговище и въз основа на получените данни от протоколите на СИК,  разписка за съответствие на приетите, въведени и потвърдени секционни протоколи за избиране на Кмет на община, предложение за протокол на ОИК за избиране на кмет на община и предложение за решение на ОИК за избиране на Кмет на община (и трите предложения генерирани от системата на Информационно обслужване АД и по приложение към решението), Р Е Ш И :

ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАН ЗА КМЕТ на община Омуртаг, област Търговище

ЕШРЕФ ХАСАНОВ ЕШРЕФОВ, ЕГН 851015****

издигнат от МК СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ (НДПС),

получил 5118 действителни гласове.

Решението е прието единодушно.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд в 7 дневен срок от обявяването му съгласно чл. 459, ал.1 от ИК.

Припомняме, че Ешрефов в момента е с обвинение за участие в организирана престъпна група, заедно с баща си Хасан Хасанов, и на този етап е с мярка за неотклонение "домашен арест". При задържането му получи и микроинфаркт, което забави определянето на мярката му за неотклонение. Баща му е задържан с постоянна мярка.