Окръжен съд – Търговище даде ход на делото за налагане на мярка за неотклонение "Задържане под стража" по отношение на Ешреф Ешрефов, предаде репортер на "Фокус".

Припомняме, че съдът не даде ход на делото по искане на Софийска градска прокуратура за вземане на мярка за неотклонение "Задържане под стража" на 22-ри този месец, поради хоспитализация на обвиняемия. Тогава съдът прецени, че е недопустимо гледане на делото при отсъствието на задържаното лице и назначи съдебномедицинска експертиза.

Защитата представи епикриза от хоспитализация и болничен лист, с който е предписано домашно-стайно лечение на обвиняемия до 7-ми март.

Съдът като взе предвид, че не е допустимо разглеждане на делото в отсъствието на обвиняемия, но в същото време е назначена съдебномедицинска експертиза (СМЕ), прецени, че няма пречка призованите вещи лица да бъдат изслушани. Въпросът за здравословното състояние е предварителен, а не по същество.

От назначената тройна СМЕ става ясно, че здравословното състояние на обвиняемия не е пречка той да се яви в ОС – Търговище и да участва в производство по внесеното искане за вземане на мярка за неотклонение.

След като изслуша заключението на СМЕ и становищата на страните, съдът прие, че представените медицински документи не удостоверяват обективна невъзможност на обвиняемия да се яви в съдебно заседание, за което е редовно призован. С оглед на това прецени, че Ешрефов няма уважителна причина за неявяването си и с това е станал причина за отлагане на делото.

Тъй като материалите по досъдебното производство следва да се изпратят незабавно в Апелативен съд – Варна по обжалване на друга мярка за неотклонение, насрочена за 05.03.2024 г., съдът отложи откритото съдебно заседание за 07.03.2024 г. от 11,00 ч., на което обвиняемият да бъде принудително доведен.