Окръжният съд в Търговище не уважи искането на защитата за изменение или отмяна на мярката за неотклонение "Задържане под стража" в по-лека на Хасан Хасанов за ръководене на организирана престъпна група, създадена с цел извършване на престъпления по служба.

Припомняме, че на 21 февруари тази година Окръжен съд – Търговище взе мярка за неотклонение "Задържане под стража“, по отношение на Хасанов. Съдът, като взе предвид изключително високата обществена опасност на деянието, реалната опасност обвиняемия да извърши друго престъпление, както и че събраните многобройни доказателства сочат най-малкото съпричастност на обвиняемия в извършване на престъплението, тогава прецени искането на Софийска градска прокуратура за правилно, обосновано и законосъобразно и постанови мярка за неотклонение "Задържане под стража“, която беше потвърдена от Апелативен съд – Варна.

На 18 април 2024 г. ОСТ не уважи молбата за промяна или отмяна на мярката за процесуална принуда като прие, че обвиняемият е задържан за по-малко от два месеца и в този смисъл не е прекомерен размерът на задържането под стража. Няма настъпили нови обстоятелства. Доводите за наличието на адрес, крупна икономическа дейност не опровергават наличието на опасност за извършване на противоправно деяние-влияние върху свидетели. И това определение на ОС – Търговище беше потвърдено на 30 април 2024 г. от въззивната инстанция.

На днешното съдебно заседание защитата представи удостоверения, че Хасанов е вписан като кандидат за народен представител и кандидат за член на Европейския парламент. Съдът взе предвид разпоредбите на Изборния кодекс, съгласно които от деня на регистрацията до обявяване на резултатите от изборите регистрираните кандидати не може да бъдат задържани или привличани като обвиняеми, освен за извършено престъпление от общ характер и с разрешение на Централната избирателна комисия въз основа на мотивирано искане от главния прокурор. Тази разпоредба не се прилага, когато регистрираните кандидати са били задържани или привлечени като обвиняеми преди датата на регистрация.

Регистрацията на Хасанов е съответно на 6 и 7 май 2024 г.

Данни за влошено здравословно състояние на привлечения като обвиняем не са изложени.

Съставът на Окръжен съд – Търговище прие, че срокът на задържане не е прекомерен, а общественият интерес надделява над личния и политическия такъв на обвиняемия. Всяка друга мярка за неотклонение спрямо Хасанов би била неадекватна в случая. По тези причини съдът потвърди взетата мярка за неотклонение "Задържане под стража“ спрямо 61-годишния мъж.

Определението на Окръжен съд – Търговище подлежи на обжалване и протест в тридневен срок пред Апелативен съд – Варна.

"Фокус" припомня, че кметът на Омуртаг Ешреф Ешрефов, брат му Джафер, баща им Хасан и зам.-кметът Мехмед Мехмедов са с различни мерки за задържане по обвинения за огранизирана престъпна група за длъжностни престъпления.