Варненският апелативен съд стигна до извода, че правилно, законосъобразно и обосновано Окръжният съд в Търговище е взел мярка за неотклонение "домашен арест" по отношение на обвинен в участие в организирана престъпна група, създадена с цел да върши престъпления по служба.

Според повдигнатото срещу зам.-кметът на Омуртаг Мехмед Мехмедов обвинение, сдружението е било с користна цел, съществувало е от началото на 2019 година до момента и в него участвали длъжностни лица.

Недоволни от определената мярка за процесуална принуда са останали защитниците на 64-годишния мъж, които обжалваха съдебния акт пред горната инстанция, с искания да не се налага никаква мярка или тя е най-леката - подписка. Мехмедов е заявил пред Окръжния съд, че не желае да участва във въззивното производство.

Припомняме, че останалите двама привлечени към наказателна отговорност са кметът на Омуртаг Ешреф Ешрефов и баща му Хасан Хасанов.

Адвокатите заявиха, че подзащитният им Мехмедов от 30 години е заместник-кмет на Омуртаг и не е имал никакви нарушения. Отклонения в дейността на общината по отношение на обществените поръчки не са констатирали и инспекциите на АДФИ. Изтъкната бе напредналата възраст на обвиняемия и недоброто му здравословно състояние.

Представителят на Апелативната прокуратура смята, че не са установени сериозни заболявания, несъвместими с домашния арест.

Въззивният съдебен състав констатира, че не са допуснати нарушения на процесуалните права на обвиняемото лице. Обвинението е предявено от разследващ инспектор на Комисията за противодействие на корупцията след влезли в сила законови промени, след като досъдебното производство е било образувано от Софийската градска прокуратура.

Въпреки началния етап на разследването, са събрани достатъчно писмени и гласни доказателства, които обосновават подозрението, че Мехмедов е участвал във формираното тайно сдружение, целящо извършване на престъпления по служба. Налице е престъпна дейност, която се отличава със значителна степен на обществена опасност, изтъкна Апелативният съд. Естеството на тази дейност дава основание и на настоящата инстанция да приеме, че има реална опасност при по-лека мярка за неотклонение обвиняемият да извърши престъпление. Той има познанства, контакти, ползва се с добро име и би могъл да осуети разкриването на обективната истина.

Медицинската документация по делото не сочи заболяване, което да изисква болнично лечение.

Ето защо правилен е изводът на Окръжния съд, че с оглед необремененото съдебно минало на Мехмед Мехмедов и липсата на риск от укриване, но при наличие на обосновано предположение за авторството на деянието и на риск от извършване на престъпление, законосъобразен е домашният арест. Той ще бъде контролиран със средство за електронно наблюдение.

Определението, с което Апелативен съд – Варна потвърди съдебния акт на Окръжния съд в Търговище, не подлежи на обжалване.