Окръжен съд – Търговище взе мярка за неотклонение "Домашен арест", по отношение на М. М. На лицето е повдигнато обвинение по чл. 321, ал. 3, пр. 2 и пр. 14, т. 1 от НК, а именно за това, че в периода от началото на 2019 година до момента е участвал в организирана престъпна група в гр. Омуртаг и на територията на общината с цел извършване съгласувано в страната на престъпления по чл. 282 (Престъпления по служба) и др. от НК, за които е предвидено наказание "Лишаване от свобода" повече от три години. Групата е създадена с користна цел и в нея участват длъжностни лица.

Според искането, внесено от Софийска градска прокуратура (СГП), е налице "трайно сдружение", три или повече лица да вършат съгласувано престъпления. Трайността произтича от данните за времето на продължителност на съществуването и продължаваща усложнена престъпна дейност на три лица при липса на основание да бъде определена тази дейност като инцидентна.

Според настоящия съдебен състав голяма част от доказателствения материал дава право да се счита, че за М. М. съществува обосновано предположение, че е съпричастен в извършване на посочените от СГП деяния. Въпросът за виновността е предмет на доказване в предстоящо производство по същество.

Съдът взе предвид изключително високата обществена опасност на деянието. От друга страна обвиняемият е неосъждан, без криминални регистрации, трудово ангажиран, трайно установен, в напреднала възраст, с добри характеристични данни и няма ръководна роля в групата. Отчитайки факта, че свидетелите са в йерархическа зависимост с обвиняемия и той може да окаже влияние върху тях и дадените показания, съдебният състав определи мярка за процесуална принуда "Домашен арест“. Така ще се препятства обвиняемият да изпълнява длъжностните си задължения, да извърши престъпление против правосъдието, както и ще се избегне влошаване на здравословното му състояние предвид напредналата му възраст.

Определението на Окръжен съд – Търговище подлежи на обжалване и протест в тридневен срок пред Апелативен съд – Варна. При обжалване и/или протест делото е насрочено за 09.04.2024 г. – вторник.