Апелативният съд във Варна не уважи жалбата срещу определение на Окръжен съд – Търговище, с което е било отхвърлено искането за по-лека мярка за неотклонение на Ешреф Ешрефов (кмет на Омуртаг - б. р.). Обвиненият в участие в организирана престъпна група в Омуртаг с цел извършване на престъпления по служба е под домашен арест от началото на март.

Представителят на Апелативната прокуратура смята, че няма основания за промяна на мярката. Обоснованото предположение за съпричастността му към престъплението се извлича от събраните гласни и писмени доказателства. Не е отпаднала реалната опасност от извършване на престъпление, тъй като деянието и деецът се характеризират с висока обществена опасност. Механизмът на престъплението е усложнен и засяга важни обществени интереси. Ешрефов може да осуети разследването като окаже въздействие върху свидетели, посочи прокурорът.

Адвокатите приемат за несъстоятелно последното твърдение – според тях, не може да се твърди неправомерно въздействие върху участници в наказателното производство. Защитниците акцентираха на това, че обвиняемият е лишен от право да изпълнява функциите си на поста, на който е бил избран. Освен това той е регистриран като кандидат за депутат в Народното събрание. Продължаването на действието на домашния арест затруднява осъществяването на правото на Ешреф Е. да проведе пълноценна предизборна кампания и да бъде избиран.

Апелативният съд взе предвид, че обвиняемото лице е привлечено за тежко умишлено престъпление, което се наказва с лишаване от свобода между 3 и 10 години. Положителен остава отговорът на въпроса за наличие на обосновано предположение за съпричастността му към деянието. И към този момент обвиняемият може разумно да бъде подозиран в това, като се имат предвид показанията на свидетели и множество писмени материали, свързани с провеждане на обществени поръчки и възлагане на договори.

Въззивният съдебен състав намира, че е реален рискът при по-лека мярка обвиняемият да извърши престъпление. По делото има данни, че Ешреф и други обвиняеми вече са осъществявали въздействие върху свидетели чрез инструктажи какви показания да депозират пред разследващите органи. Механизмът на реализиране на деянието, развивано в продължителен период, координираността и съгласуването правят действителна опасността от извършване на престъпление против правосъдието.

Въззивната инстанция не вижда пречки пред функционирането на община Омуртаг. Законите регламентират работата на институциите в подобни случаи. Освен това, разглежданото деяние е във връзка именно със служебното положение на Ешрефов. На твърденията за нарушени права за водене на предизборна кампания съдът отговори с разпоредбата на Изборния кодекс, който създава своеобразна неприкосновеност на кандидатите. Тя обаче касае задържане или привличане като обвиняем на кандидат след неговата регистрация. А Ешреф Ешрефов е бил привлечен месеци преди регистрацията му.

Варненският апелативен съд взе предвид още едно обстоятелство – данни от Софийската градска прокуратура, че обвиняемият е нарушил домашния арест. Това показва, че няма основания мярката за неотклонение да бъде допълнително облекчавана.

За трети път Апелативният съд разгледа и искане за по-лека мярка на бащата на Ешреф – Хасан Хасанов - обвинен в ръководене на организираната престъпна група. Защитата цитира като ново обстоятелство регистрацията му за участие в изборите за национален и Европейски парламент. Задържането му под стража прави невъзможно провеждането на предизборната му кампания. За трети пореден път въззивният състав прие, че предпоставките за задържането под стража на Хасан Х. са налице – обосновано предположение за авторството на деянието и опасност от извършване на престъпление. Последното се подкрепя от данните, че служители в управлявани или притежавани от него дружества са били инструктирани какви показания да дават.

Определенията на въззивната инстанция са окончателни.