Варненският апелативен съд отхвърли като неоснователна жалбата на кмета на Община Омуртаг срещу определение на Търговищкия окръжен съд, с което той е бил отстранен от длъжност по искане на прокуратурата.

Припомняме, че Ешреф Ешрефов е обвинен в участие в организирана престъпна група за извършване на престъпления по служба. По-рано този месец той е бил привлечен и за това, че от октомври 2019 г. до май 2022 г. в условията на продължавано престъпление в съучастие с Хасан Хасанов и Мехмед Мехмедов, с цел да набави за себе си и за другиго облага, умишлено склонил Мехмедов в качеството му на зам.-кмет да наруши служебните си задължения като възложи обществени поръчки на дружества, които предоставили изпълнението на дейностите на дружество, което е собственост и се управлява от Хасан Хасанов. От деянията са настъпили значителни вредни последици за Община Омуртаг.

Представителят на Апелативната прокуратура акцентира на новото обвинение – то е осъществено във връзка с длъжността на обвиняемия. Поради тази причина отстраняването му ще осигури пълното и всестранно изясняване на обстоятелствата по делото, а той няма да има възможност да влияе на свидетели, които са му служебно подчинени.

Адвокатът на Ешрефов смята, че доказателствата не водят до заключение, че доверителят му е влияел, опитвал е да влияе на свидетели, или е препятствал събирането на писмени доказателства. Напротив, още от началото на наказателното производство през септември миналата година е съдействал за предоставянето на документи от общината.

Съдът припомни изискванията на закона в тази процедура: 1. лицето да е привлечено за умишлено престъпление от общ характер и 2. да се счита, че служебното му положение ще създаде пречки за обективното, пълно и всестранно изясняване на обстоятелствата. В този случай предявените обвинения отговарят на условията на НПК – престъплението е умишлено от общ характер. Естеството му и механизмът на деянието са свързани с работата на обвиняемия. Именно правомощията му са дали възможност на Ешрефов да въздейства на заместника си.

Част от свидетелите пък са негови подчинени. Въпреки събраните доказателства не са ясни предстоящите следствени действия, които разкриват възможност за събиране на нови гласни и писмени доказателства. Ето защо служебното положение би било пречка за цялостното изясняване на обстоятелствата. Следователно и двете предпоставки за отстраняване от длъжност са налице.

Апелативният съд обърна внимание на неправомерно поведение на обвиняемия – той е нарушил мярката си за неотклонение "домашен арест". От друга страна фактът, че е в отпуск не прекратява правомощията му на кмет.

С тези аргументи въззивният съдебен състав потвърди като правилно и законосъобразно определението на Търговищкия окръжен съд за отстраняване от длъжност на кмета на Община Омуртаг.

Съдебният акт на Апелативен съд – Варна не подлежи на обжалване.