Служителите на "Ел Би Булгарикум" ЕАД в Производствена база - Видин се вдигнаха на протест в стремежа си не само да извоюват нормални условия на труд и адекватни възнаграждения, но и да опазят дружеството от ликвидация.

Те започнаха тридневна предупредителна стачка. В срок до 31 май 2024 г., ако не получат положителен отговор и не се стигне до преговори, ще преминат към последващи от закона действия - протестни митинги и ефективни стачни действия.

Работниците настояват за увеличение на основните заплати с 30%. Исканията са още за гаранции за спазване на всички разпоредби на трудовото законодателство.

Това включва спазване на графиците при сумирано изчисляване на работното време, предоставяне на специализирано работно облекло и др. Работниците настояват за безопасни условия на труд, както и за активен социален диалог и сътрудничество между работниците и ръководството на предприятието.

Изпълнителният директор Ивайло Лилов от няколко месеца упорито и системно съсипва граденото с десетилетия. Първо на собствена глава увеличи цените на крайните продукти с цели 60%, в резултат на което оборотът спадна тройно - продажби от около 20 тона на месец при трайните продукти, след увеличението на цените се стопиха до едва 6-7 т. на месец.

На този фон, доставките на сурово мляко са вдигнати почти двойно. Натрупаните, във всички възможни помещения на базата, количества трайни продукти възлизат над 188 тона.

Дори към ден днешен, 11 тона се съхраняват в камион. С този интензитет на продажби, опасността да се бракуват около 150 тона продукти, е съвсем реална. Това ще доведе до загуба от 3,5 млн. лв. Към тази реалност се прибавя и пълният отказ на Лилов да комуникира със служителите, както и пълното игнориране на сигналите на синдикатите. 

От своя страна, Лилов няколко пъти е заплашвал членове на КНСБ, че ако продължават да настояват за изпълнение на тяхните искания, ще затвори базата във Видин. В момента се подготвя 10% съкращение на хората в Производствената база под претекст намаления оборот.

Всичко това навежда работниците на въпроса дали не се предприемат координирани действия за постепенна ликвидация на дружеството. За тях битката продължава, а политиците би следвало поне да се замислят върху случващото се, защото много скоро разрушителните процеси в “Ел Би Булгарикум" ЕАД ще бъдат необратими.