В повечето случаи причината да се потърси частна детска ясла или градина е липсата на достатъчно места в държавните и общински такива. Алтернатива са и така популярните детски центрове. Оказва се обаче, че контролът в този тип заведения е почти нулев.

По тази причина адвокати и собственици на частни детски центрове искат да бъдат извършени законови промени, да се изготви регламент и всички места, в които се полагат целодневни грижи, да бъдат проверявани от отговорните институции. Така, според засегнатите, ще спре порочната практика, която уронва престижа им и ще се ограничат хората, търсещи лесен начин да печелят пари на гърба на родителите.

"Детски център - това е място за почасово гледане на деца, без спане и храна. Много често родителите се заблуждават или самите собственици ги подвеждат, че това е детска градина", уточни пред NOVA д-р Инна Балабанова, директор на Дирекция "Обществено здраве" в РЗИ – София.

В столицата има регистрирани 527 частни детски центъра. През 2023 г. са установени 10 нарушения за незаконно разширение на дейността - т.е. инспектори се убедили, че на въпросните места децата се гледат целодневно. Съставени са 10 акта и 4 заповеди за спиране. Санкциите за първо нарушение достигат до 1300 лв.

Инна Балабанова уточни, че при нарушения не се затваря детски център, а се спира дейността, за която липсва официално разрешение.

По закон деца от 3 месеца до 3 години могат да се отглеждани в определени детски заведения – ясли, и те са под строг контрол от страна на здравните власти.

"Минималната честота на проверка от страна на здравните власти в яслите е четири пъти в годината. При подаден сигнал или установено нарушение може да се стигне и до ежемесечни проверки", каза Илия Тасев, директор на Дирекция " Опазване на общественото здраве, здравен контрол и права на пациентите" в МЗ.

На територията на София има регистрирани 28 частни ясли и 49 частни детски градини с яслени групи. Общинските самостоятелни ясли са 24, а детските градини - 197.