"Нови 57,9 млн. лева добавяме в София към инвестициите в училища и детски градини, този път по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, градини и училища 2024 – 2027 на Министерството на образованието и науката (МОН)." Това съобщи в своя фейсбук кметът Васил Tерзиев.

Към осигурени инвестиции по тази програма имаме още 3,9 млн. лева, одобрени по друга програма на МОН за изграждане на нови и ремонт на съществуващи спортни площадки, посочи столичният кмет. По думите му към тях добавяме над 115 млн. лв., заложени в Капиталовата програма на Столичната община за строеж на нови детски градини, ремонти на училища, детски ясли и градини, възстановяване и ремонт на детски площадки в междублокови пространства и спортни площадки, която очаква гласуване в Столичния общински съвет, като част от Бюджет 2024.

"Така София започва 2024 г. с над 176 млн. лева за подобряване на условията, в които учат, играят, спортуват и се развиват децата на София" – съобщи също кметът.

По последната програма на МОН са одобрени за финансираме 15 проекта на училища и детски градини на обща стойност 57,9 млн. лева. 10 училища в районите "Витоша“, "Студентски“, "Панчарево“, "Младост“, "Изгрев“, "Възраждане“, "Слатина“ и "Лозенец“, от които 6 общински училища, ще разполагат с 46,9 млн. лева за изграждане на нови учебни корпуси, физкултурни салони, многофункционални зали, библиотеки, информационни центрове и оборудване. Нови 4 129 места в София ще помогнат на няколко училища в София да преминат към едносменен режим на обучение.

С общо 11,1 млн. лева ще разполагат в районите "Витоша“, "Слатина“, "Искър“ и "Младост“, с които ще се осигурят нови 587 места в детски градини и яслени групи. Пет детски градини ще бъдат финансирани – две в район "Слатина“ и по една в останалите три района.

В 23 училища от 15 района в София ще бъдат вложени други 3,9 млн. лева за изграждане на 15 нови открити спортни площадки. Средствата се отпускат по Програмата за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища на Министерството на образованието и науката.