"Топлофикация София" уведомява своите клиенти, че във връзка с приключването на отоплителен сезон 2023/24 г. е важно тези, които са на прогнозен годишен отчет да се информират за своите права и задължения по време на предстоящата отчетна кампания. Графикът за отчитане на уредите е публикуван на страницата на всеки един от топлинните счетоводители, а клиентите на дялово разпределение на Топлофикация София може да видят своите дати за отчитане в сайта на Дружеството.

апомняме, че в рамките на отчетния период клиентите трябва да осигурят достъп до всички жилища, включително и до апартаментите, в които отоплителните тела не се използват или са свалени. Проверката и отчетът на уредите и водомерите за топла вода ще дадат възможност на топлинните счетоводители да изготвят коректно и в срок изравнителните сметки, без да се налага да бъдат многократно преработвани поради по-късни отчети в отделни жилища.

Всички клиенти имат право на две дати за безплатен отчет на уредите от топлинните счетоводители. При невъзможност да осигурят достъп до имота на тези дати, потребителите могат да се свържат с топлинния си счетоводител и да заявят допълнителна дата за индивидуален отчет, която се заплаща според ценоразписа на съответната фирма за дялово разпределение.

Обръщаме внимание, че летният период е най-подходящото време за смяна на уредите за дялово измерване с такива, които имат възможност за дистанционен отчет. Клиентите на топлинния счетоводител на Топлофикация София могат да изберат и някое от специалните предложения за разсрочено плащане на уредите или ползването им под наем. Дружеството препоръчва при подмяна на уредите, клиентите да изберат и тяхното ежемесечно отчитане, с което отпада необходимостта от изравнителна сметка в края на сезона.