"Топлофикация София" ЕАД, за първи път досега и единствена от всички топлофикационни дружества, е посочила две различни стойности на еднокомпонентната цена на топлинната енергия със заявлението си за периода от 1 юли 2024 г. до - 30 юни 2025 г. Това се казва в изявление на Комисията за енергийно и водно регулиране, съобщиха от регулатора. 

Според дружеството подобен подход създава условия за противоречиви тълкувания от страна на обществото каква точно е предложената цена на парното.

Съгласно ценовия модел на КЕВР за изчисляване на цената на топлинната енергия дружеството е посочило 125,08 лв./МВтч. без ДДС. Публикуваната в някои медии еднокомпонентна цена от 97,78 лв./МВтч. без ДДС отразява надвзетия приход на дружеството в размер на 195,932 млн. лв., поради по-ниските цени на природния газ и на квотите въглеродни емисии за предшестващия регулаторен период", обясняват от регулатора.

Това обаче означава продължаване на кръстосаното субсидиране между произвежданите топлинна и електрическа енергия. "От своя страна това значи намаляване на цената на парното за сметка на много висока стойност на електрическата енергия. Подобен подход е в нарушение на чл. 31, т. 6 от Закона за енергетиката", допълват в позицията си от КЕВР.