"Топлофикация София" предлага поевтиняване на парното и топлата вода в столицата, съобщиха от топлинното дружество. За периода от 1 юли 2025 до 30 юни 2026 г. се предлага цена, която е с 30% по-ниска от настоящата. В момента тя е 137,93 лева за мегаватчас, а предложената по-ниска цена е 97,78 лв. за мегаватчас, която ще влезе в сила от 1 юли тази година.

В нея е отчетено понижението на борсовите цени на природния газ и въглеродните емисии, динамиката на социално-икономическите процеси у нас, както и факта, че през настоящия регулаторен период цената на синьото гориво беше по-ниска от заложената в цената на топлинната енергия, определена от КЕВР.

За втора поредна година от дружеството искат понижаване на цената, като търси баланс между оптимална за дружеството и социално приемлива за клиентите стойност на предоставяната топлинна услуга, подчертават от "Топлофикация София".

КЕВР ще се произнесе в срок до 30.06.2024 г., като при постановяване на окончателното решение ще прецизира ценообразуващите елементи на база на актуалната информация към края на юни 2024 г.