Официална позиция на “Възраждане", относно преименуването на Дондуковата градина:

От “Възраждане" винаги сме заявявали ясно и категорично нашата позиция, по отношение на всеки един аспект от запазването на културно-историческата ни и национална памет и свързаните с това личности и герои. Недопустимо е да се неглижира и омаловажава нечий огромен и значим исторически принос за изграждането на съвременното българско общество, само за да се обслужи настоящото политическо статукво и силните на деня.  

Една от  светлите личности за българската история е княз Дондуков-Корсаков. Той е свързан не само с паметната си роля и исторически принос към изграждането на структурата на българското общество след Освобождението, но е и неразривна част от духа, историята и паметта на Пловдив. Днес живеем във времена, в които светлите личности на българската история биват унижавани и консумирани за гнусна политическа пропаганда от определени кръгове и партии, но да унижаваш паметта на човек, допринесъл толкова много за изграждането на българското общество е еманация на родоотстъпничеството. 

Именно Дондуков инициира създаването и изграждането на Дондуковата градина,  която бързо се превръща в любимо място за творци, артисти и общественици и с право носи името му. Историческите данни за градината сочат, че нейното изграждане започва през 1878г. с указ на генерал-губернатора на Санстефанска България - княз Дондуков-Корсаков. 

Опитът да се омаловажи, преиначи и забрави неговото дело е поредното поругаване  на българската историческа памет и родствена и културна принадлежност. Паметта на личността, която участва в Учредителното събрание на Търновската Конституция и, която се застъпва за българския народ по всевъзможен начин ще бъде дадена в жертва на евтина политическа пропаганда и манипулация. 

За да се противопоставим за пореден път на подмяната и пренаписване на българската история, от “Възраждане" ще внесем предложение, княз Дондуков-Корсаков да стане почетен гражданин на град Пловдив. Живеем в турбулентни, нестабилни и трудни времена. Древният и мъдър български народ е преминал през много такива през вековете и едно от нещата, което  ни е съхранило като нация и народ е именно запазването на историческата памет, гордост и дух. От “Възраждане" няма да допуснем да продължава унижението на светли за Родината ни исторически личности, особено когато това се използва за евтина политическа употреба и предизборна манипулация.